Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mihato ya Ku Bata Mombecima Tota

Mihato ya Ku Bata Mombecima Tota

 Mihato ya Ku Bata Mombecima Tota

ALBERT ne li munna ya n’a inyalezi hande ya n’a na ni bana ba babeli ba ba kateleha. Kono n’a ikutwa ku tonda nto ye ñwi mwa bupilo bwa hae. Ka nako ya n’a ipulukusha ku bata mubeleko, a ikenya mwa lipolitiki mi a ba wa soshalizimu. Mane n’a bile yo muñwi wa ba ne ba sebeza ka t’ata mwa kopano ya bupolitiki ya Komyunizimu ya mwa sibaka sa habo.

Kono hañihañi, Albert a zwafiswa ki Komyunizimu. A tuhela lipolitiki mi a ineela ku babalela lubasi lwa hae. Mulelo wa hae mwa bupilo wa ba wa ku bona teñi kuli lubasi lwa hae lu pila hande. Nihakulicwalo, Albert n’a sa ikutwa ku tonda nto ye ñwi; n’a palelwa ku fumana mombecima tota.

Albert haki yena fela ya ipumani mwa muinelo o cwalo. Bolule-lule ba likile lituto za mihupulo ya butu ni likeleke ze shutana-shutana ilikuli ba fumane tabo mwa bupilo. Kwa linaha za makuwa, sikwata se siñwi sa ba banca sa mwa ma-1960 ne si ipanguzi ka ku sa latelela likuka za muzamao ni mupilelo ze amuheleha kwa sicaba. Sihulu ba banca ne ba bata tabo ni taluso mwa bupilo ka ku itusisa milyani ye kola ye sitanisa booko, ni ka mihupulo ya butu ye ne i lutiwa ki ba ne ba twi ki baluti ni baeteleli ba bulapeli mwa sikwata seo. Nihakulicwalo, sikwata sa ba banca seo ne si palezwi ku tahisa tabo sakata. Kono ne si tahisize kuli ba banca ba itinge fa milyani ye kola ni buitamaeli, ili ku ekeza kwa ku lyangana kwa muzamao wa nyangela.

Ka lilimo-limo, ba bañata se ba likile ku bata tabo ka sifumu, ka mata, ni ka tuto ye pahami. Kono ku bata zeo ku tahisa maswabi kwa  mafelelezo. Jesu n’a ize: “Mutu nih’a ka fuma hahulu, bupilo bwa hae ha bu ini ku z’a fumile.” (Luka 12:15) Buikatazo bwa ku ndongwama hahulu sifumu hañata bu tokwisanga tabo. Bibele i li: “Ba ba lata ku fuma ba wela mwa miliko ni mwa malaba, ni mwa litakazo ze ñata ze sa utwahali, ze sinya, ze tibiseza batu mwa ku y’o sinyeha ni ku latehelela. Kakuli lilato la bufumu ki mubisi wa ze maswe kamukana; mi ba bañwi ka ku hanelela ku bu lakaza . . . ba itabile ili bona ka manyando a mañata.”—1 Timotea 6:9, 10.

Kacwalo he, mutu u kona ku fumana cwañi mombecima tota ni tabo mwa bupilo? Kana ki taba ya ku lika-lika fela, sina ku bubutela fela mwa lififi? Ka litohonolo, ha ku cwalo. Sina ha lu ka bona mwa taba ye tatama, tatululo i kona ku fumaneha ka ku taleleza butokwi bo butuna, ili bo bu fumaneha fela kwa batu.

[Siswaniso se si fa likepe 3]

Kana ku ndongwama sifumu, mata, kamba tuto ye pahami ku ka mi fumanisa mombecima tota?