Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mendulu ya Ndu ya Mubuso

Mendulu ya Ndu ya Mubuso

 Piho ya Bashaeli Ba Mubuso

Mendulu ya Ndu ya Mubuso

LIKOLO Le Li Talima za Bukeni bwa Naha mwa Finland ne li atuzi kuli silimo sa 2000 ki “Silimo Se Si Neezwi ku za Ponahalo ya Lilalanda.” Yo muñwi wa balukisi ba nto yeo n’a ize kuli “mulelo wa mukanga wa silimo wa za ponahalo ya lilalanda ki ku lu hupulisa m’o bupilo bwa luna bwa ka zazi ni zazi ni buiketo bwa luna li amelwa ki limela ze butala.”

La January 12, 2001, ofisi ya mutai ya Lipaki za Jehova ya mwa Finland ne i amuhezi liñolo le li zwa ku ba Finnish Association of Landscape Industries. Liñolo ne li talusa kuli kabakala ku buheha hahulu kwa sibaka ni licalo za sona, Ndu ya Mubuso ya Lipaki za Jehova mwa Tikkurila ne i filwe ye ñwi ya limendulu za mukanga wa silimo wa za ponahalo ya lilalanda. Liñolo ne li ekelize kuli “sibaka mo si bonahalela ibe kuli ki mwa mbumbi kamba ki mwa maliha, s’a tabisa, s’a buheha hakalo, mi si zwile mubano .”

Lipaki za Jehova ne ba fezwi mendulu yeo fa kezahalo ye n’e bile teñi kwa hotela ye bizwa Rosendahl Hotel ye mwa sibaka se si bizwa Tampere, mwa Finland, ili ko ne ku fumanehile licaziba ni ba lipisinisi ba ba eza 400. Ba Finnish Association of Landscape Industries hape ne ba lumezi piho kwa babihi ba makande, ye li: “Mwa libaka ze shutana-shutana za naha, ibata iba Mandu a Mubuso kaufela a Lipaki za Jehova a yahilwe ka bukwala luli. Sibaka si babalelwa hande hahulu kuli mane si hoha mamelelo ya bolifitanzila kaufela. Ndu ya Mubuso ye kwa Tikkurila ki mutala wa simu ye makaza. Muyaho hamohocwalo ni sibaka sa teñi li bonahala ku ombala ni ku lukiswa hande.”

Mwa Finland ku na ni Mandu a Mubuso a 233, mi buñata a potolohilwe ki licalo ze nde. Niteñi, se si bisa libaka zeo ku ba ze buheha luli kikuli, ki ona makopanelo a bulapeli bwa niti ni tuto ya Bibele. Kwa Lipaki za Jehova ba ba fitelela 6 milioni mwa lifasi, ibe kuli Ndu ya Mubuso ki ye lukisizwe hande hahulu kamba ki ye bonahala fela hande, ku bona ki sibaka se si lakazeha hahulu. Ki lona libaka ha ba tukufalelezwi ku i babalela hande luli. Bote mwa silalanda sa mina ba lukuluhile ku taha kwa Ndu ya Mubuso.