Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Kwa 1 Pitrosi 4:3, lu bala kuli Bakreste ba bañwi ka nako ye ñwi ne ba pilile ka ku ya “ka sebelezo ye masila ya milimu ya buhata.” Kana haki sebelezo kaufela ya milimu ya buhata ye li ye masila, ili ye nyaziwa ni ku haniswa ki Mulimu?

Ee, ku Mulimu, sebelezo kaufela ya milimu ya buhata ki ye masila. Ba ba bata ku tabelwa ki yena ha ba koni ku sebeleza milimu ya buhata.—1 Makorinte 5:11; Sinulo 21:8.

Kono ku bonahala kuli muapositola Pitrosi n’a ama kwa sebelezo ya milimu ya buhata ka mubonelo u sili. Kakuli, mwahal’a macaba a mañata a kwakale, ku sebeleza milimu ya buhata ne ku atile mi ne ku si na mulao o ne u hanisa ku eza cwalo. Ka mubulelelo o muñwi, mulao wa naha ne u sa hanisi sebelezo ye cwalo ya milimu ya buhata. Mane lisebelezo ze ñwi za milimu ne li li kalulo ya milao ya naha kamba mulonga. Ka kutwisiso yeo, ba bañwi pili ba si ka ba kale Bakreste ne ba pilile ka ku ya ka ‘sebelezo ya milimu ya buhata ba sa haniswi ki mulao.’ (New World Translation, hatiso ya mwa 1950) Ka mutala, ku kana kwa lemuseha kuli Mulena Nebukadenezare wa Babilona n’a tomile siswaniso sa gauda sa ku lapela, kono batanga ba Jehova bo Shadrake, Misheke, ni Abedi-Nego ne ba hanile ku si lapela.—Daniele 3:1-12.

Mubonelo o muñwi ki wa kuli, buñata bwa mikiti ya sebelezo ya milimu ne i kopanyeleza teñi likezo ze n’e shutanela kwahule-hule ni milao ya ka sizwalo kamba temuho ya muzamao o lukile ye tomile fa lizwalo la ka sipepo. (Maroma 2:14, 15) Muapositola Paulusi n’a ñozi ka za likezo ze swabisa ze n’e li “mukwa o isi wa sizwalo” ni “ze swabisa maswe,” ili zeo hañata ne li eziwanga mwa mikiti ya bulapeli. (Maroma 1:26, 27) Banna ni basali be ne ba abana mwa sebelezo ye masila ya milimu ya buhata ne ba sa lateleli mukwa wa sizwalo. Ne ku swanela luli kuli ba ba fita fa ku ba Bakreste ba tuhele likezo ze masila zeo.

Fahalimw’a ze s’e bulezwi, sebelezo ye cwalo ya milimu ye n’e atile mwahal’a be ne ba si Majuda ne i nyaziwa ki Jehova Mulimu. Kacwalo ne i si ya ka mulao. *Makolose 3:5-7.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 6 Manzwi a Sigerike a ñozwi kwa 1 Pitrosi 4:3 a talusa luli “sebelezo ye si ya ka mulao ya milimu ya buhata.” Pulelo yeo i tolokilwe ka ku shutana-shutana mwa Libibele za Sikuwa ka mibizezo ye cwale ka “sebelezo ye sa lumelezwi ya milimu,” “ku lapela maswaniso ko ku hanisizwe,” ni “ku lapela balimu ka kutokwa mulao.”