Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

India—“Swalisano Mwahal’a Mifuta-Futa”

India—“Swalisano Mwahal’a Mifuta-Futa”

 Piho ya Bashaeli Ba Mubuso

India—“Swalisano Mwahal’a Mifuta-Futa”

“SWALISANO Mwahal’a Mifuta-Futa” ki ona mukosi o zibahala ili o itusiswa mwa ku talusa sikopekope sa sicaba sa India. Ku fumana swalisano mwa nahatuna yeo mo ku tezi mifuta-futa ya mupilelo, puo, bulapeli, lisimuluho, mutinelo, ni lico haki nto ye bunolo. Nihakulicwalo, swalisano ye cwalo i teñi fa ofisi ya tamaiso ya Lipaki za Jehova mwa India, nihaike kuli baitateli ba ba pila ni ku beleka fa teñi ba zwa mwa likalulo za naha ni mwa lilalo ze ñata za mwa India, mi ba bulela lipuo ze ñata ze shutana-shutana.

• Ha lu zibaneñi ni Rajrani—kalibe ya zwa kwa Punjab, ili sibaka se si kwa mutulo-wiko luli wa India. Rajrani ha n’a sa li kwa sikolo, yo muñwi wa ba n’a kena ni bona sikolo n’a kalisize ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Musizana y’o n’a kalisize ku hohela mamelelo ya Rajrani kwa Bibele. Kono bakeñisa kuli musizani yo ya n’a kena ni Rajrani mwa sitopa se si swana n’a sa zibi hande Sikuwa, mi Tora ya ku Libelela ne i siyo mwa si-Punjabi ka nako yeo, a kupa Rajrani kuli a mu tolokele ze mwa magazini. Za n’a balile Rajrani mwa Tora ya ku Libelela za kalisa ku mu susueza ka butungi kuli mane ku si na taba ni twaniso ya bashemi ba hae, a zwelapili ku fitela a neela bupilo bwa hae ku Jehova Mulimu. Ka ku ba ya sebeleza fa Betele mwa India kacenu le, u eza yona nto ka sibili ye n’e mu zibisize niti. U toloka lihatiso za Sikreste ku isa mwa si-Punjabi!

• Hape mu nyakisise Bijoe, ya zwelela kwa kalulo ye ñwi ya India ili kwa Kerala, ye kwa mboela-wiko wa naha. Bijoe n’a lunduzwi kwa sikolo kabakala ku sa abana mwa mikiti ya naha. Hamulaho wa taba ya kwa kuta ye ne i felile ka tulo ye zwile mubano ya bulapeli bo bu kenile, Bijoe n’a kutezi kwa sikolo. * Hape a ndongwama lituto za kwa koleji. Kono muinelo wa buitamaeli wa kwateñi ne u katalize lizwalo la hae, kacwalo a itulela isali kwa makalelo. Ka nako ye hamulaho wa lilimo ze 10 fa Betele, u ikutwa kuli u tusehile hahulu ka ku ba yo muñwi wa lubasi lwa fa Betele mo ku na ni batu ba mifuta-futa kono ili ba ba swalisani ku fita mwa n’a ka bela ka ku ndongwama tuto ye pahami.

• Norma ni Lily se ba li ba lilimo ze fitelela 70 za buhulu mi ba bile limbelwa ka lilimo ze ñata. Yo muñwi ni yo muñwi wa bona sa felize lilimo ze fitelela 40 mwa sebelezo ya ka nako ye tezi. Lily sa belekile mwa mutai ka lilimo ze bat’o ba ze 20 ka ku ba mutoloki wa puo ya si-Tamil. Norma n’a tile kwa Betele hamulaho wa ku latehelwa ki munna hae lilimo ze 13 ze felile. Kwand’a ku ba fela babeleki ba ba li mutala o munde wa mafulofulo ni tokomelo, ki batu ba ba fa susuezo ya swalisano mwa lubasi kamukana lwa Betele. Ba lata ku amuhela bapoti, mi ba ikola swalisano ni lilama za lubasi ba banca, ili ku abana tabo ya lilimo ze ñata za bupilo bwa Sikreste. Mi ba banca bona ba itebuha ka ku ba memela kwa mizuzu ya bona ku yo ba hamoho mi ni ku fa tuso ha ku tokwahala. Ki mutala o munde hakalo!

Hamulaho wa ku felisa lifapahano ze tahisa mukwangalakanyi ni kutokwa swalisano mwa libaka ze ñata, baitateli bao ba belekisana hamoho ka tabo mwa ku sebeleza ba bañwi ka ku ba kalulo ya lubasi lwa Betele lo lu swalisani mwa India.—Samu 133:1.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Mu bone The Watchtower, November 1, 1987, likepe 21.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 8]

Siswaniso sa kwamulaho: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.