Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kutusiwa ki Ketelelo ya Jehova Kacenu

Kutusiwa ki Ketelelo ya Jehova Kacenu

KETO YEBUTALI MWA POLAND

“NENINANI lilimo ze 15 ka nako yenenikolobelizwe, mi hamulaho wa likweli ze 6 naakalisa kueza bupaina bwa kutusa. Hamulaho wa silimo naataleleza fomu ya bupaina wa kamita. Hasenikwazize sikolo sa sekondari, naakupa kuyo sebeleza kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Nenibata kututa mwa tolopo yenenipila ku yona ni kuzwa fa lapa la bo kuku babasali bane niina ni bona ili banebasi Lipaki za Jehova. Nenizwafile hahulu muokameli wa mupotoloho hanaanitaluselize kuli nikakutalezanga mwa kalulo ya simu ye mwa tolopo yenenipepezwi ku yona! Naalika kumupatela maikuto aka ao. Naakalisa kuzamaya inze nitalimezi fafasi kuli niyo nahanisisa zanaanibulelezi. Naabulelela kaizeli yenenibelekanga ni yena mwa simu kuli: ‘Bati niikutwa sina mwanaaikutwezi Jonasi. Kono hamulaho Jonasi naaile kwa Ninive. Kacwalo ni na nikasebeleza konika talusezwa kuya.’

“Ka nako yacwale, senibile paina mwa tolopo yaluna ka lilimo zeene, mi nilemuhile kuli ki kokubutali kulatelela ketelelo kaufela yenifiwa. Butata neli mubonelo waka omaswe. Ka nako yacwale, ninani tabo yetuna. Mwa kweli iliñwi feela nenikwanisize kuzamaisa lituto za Bibele ze 24. Naaitumela ku Jehova luli kakuli cwale seniitutanga ni bo kuku bane balwanisanga tumelo yaka.”

ZENDE ZENEZWILE MWA FIJI

Muituti wa Bibele mwa Fiji naanani kuketa mwahalaa kuya kwa mukopano omutuna wa Sikreste kamba kuya ni bo muunaa hae kwa mukiti wa kupepwa wa mutu yomuñwi wa lubasi lwahabo bona. Bo muunaa hae balumela kuli wakona kuya kwa mukopano omutuna. Muituti yo abulelela bo muunaa hae kuli nakayo bafumana kwa mukiti wo hasamulaho. Kono hasakutile kwa mukopano wo, muituti yo aikutwa kuli neikaba hande kuina feela kwa ndu kufita kuyo ipeya mwa muinelo one ukona kumutahiseza kueza lika zasatabeli Mulimu.

Ka nako yeswana yeo, bo muunaa muituti yo, nebabulelezi bana bahabo bona kuli bo musalaa bona nebakato fumaneha kwa mukiti wo hamulaho wa ‘mukopano wa bona wa lipaki,’ kono bahabo bona babaalaba kuli: “Bo musalaa mina habana kutaha kwa mukiti; Lipaki za Jehova habaezangi mikiti ya kupepwa!” *

Bakeñisa muhato wo, bo muunaa musali yo yanaaituta Bibele, nebatabile hahulu kuli basali babona bao nebaezize katulo yenebonisa kuli bayemela tumelo yabona ni lizwalo labona. Mupilelo wabona wa busepahali neutahisize kuli hamulaho wa nako bakone kukutaza ku bo muunaa bona ni kwa batu babañwi. Kiñi zeneezahezi? Bo muunaa bona bakalisa kuituta Bibele mi bakala kufumanehanga kwa mikopano ni bo bakubona.

^ par. 7 Mubone “Lipuzo Zezwa Kwa Babali” mwa Tawala ya Mulibeleli ya December 15, 2001.