Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Mpo Mañi Yelukona Kufa Jehova?

Ki Mpo Mañi Yelukona Kufa Jehova?

JESU naabulezi kuli: “Kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Lik. 20:35) Haiba lubonisa moya wa bufani, silikani saluna ni Jehova sikatiya. Ka mukwa ufi? Jehova ulufile limpo zeñata zeelutahiseza tabo, kono haiba lufa Jehova mpo, lukaba ni tabo yetuna nikufita. Kacwalo, ki mpo mañi yelukona kufa Jehova? Liñolo la Liproverbia 3:9 libulela kuli: “Ukuteke Jehova ka lika zahao za butokwa.” ‘Lika zaluna za butokwa’ likopanyeleza nako yaluna, buikoneli bwaluna, maata aluna, ni maluwo aluna. Kufana lika zeo kuli luzwisezepili bulapeli bwa niti ki nzila yeñwi yelukona kufa ka yona limpo ku Jehova, mi kueza cwalo kulutahiseza tabo yetuna.

Ki lika mañi zeka lutusa kusalibala kufa Jehova limpo? Muapositola Paulusi naabulelezi Bakreste ba kwa Korinte kuli ‘babeyange sesiñwi kwatuko’ sebakafa sina nubu. (1 Makor. 16:2) Muswanela kuezañi haiba mubata kuziba litaba zeñata za mwakufela linubu mwa sibaka semupila ku sona? Mubone mbokisi ye kwatasi.

Haki linaha kaufela zekona kufa linubu ka kuitusisa Intaneti. Nihakulicwalo, mwakona kufumana litaba zeñata ka za momukona kufela linubu fa likepe la fa webusaiti yaluna lelibulela za kufa linubu. Mwa linaha zeñwi, fa likepe leo hape kunani likalabo kwa lipuzo zebabuzanga hahulu batu ka za mwakufela linubu.