TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA November 2018

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa December 31, 2018 kuisa February 3, 2019.

‘Muitekele Niti mi Musike Mwailekisa’

Lutokwa kuezañi kuli luitekele niti? Hase luifumani, ki lika mañi zeka lutusa kuzwelapili kuba ni yona?

“Nikazamaya Mwa Niti Yahao”

Ki lika mañi zekona kulutusa kuikatulela kuzwelapili kuitebuha niti ya butokwa hahulu yalulutile Jehova?

Musepe Jehova mi Mupile!

Buka ya Habakuki ilutusa kusaikalelelwa halukopana ni miinelo yetaata.

Ki Mañi Yaetelela Munahano Wamina?

Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli munahano waluna uetelelwe ki Mulimu isiñi batu?

Kana Muunga Lika Sina Mwaliingela Jehova?

Ki lika mañi zeswanela kueza kuli luambuke munahanelo wa lifasi?

Sishemo​—Kalemeno Kakaboniswa ka Manzwi ni ka Likezo

Sishemo ki kalulo ya muselo wa moya wa Mulimu. Ki lika mañi zekona kulutusa kuba ni kalemeno kakande kao?

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki bo mañi banaatalusa Jesu kuli ki Batusi ba Sicaba fa manzibwana a lizazi lene litatamiwa ki lizazi lanaabulailwe, mi ki kabakalañi hane babizwa cwalo?

Ki Mpo Mañi Yelukona Kufa Jehova?

Ki lifi ‘lika za butokwa’ zebulezwi kwa Liproverbia 3:​9, mi lukona kuitusisa cwañi zona kuli luzwisezepili bulapeli bwa niti?