TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA November 2017

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa December 25, 2017 kuisa January 28, 2018.

Muopele ka Tabo!

Mukona kueza cwañi haiba muutwa maswabi kuopela ka tabo hamuli kwa puteho ni kuitusisa linzwi lamina kuopelela Jehova milumbeko?

Kana Mwasabela ku Jehova?

Tukiso ya mileneñi ya masabelo yeneli teñi mwa linako za Maisilaele iluluta kuli Mulimu walata kuswalela.

Mulikanyise Katulo Yelukile ya Jehova ni Makeke Ahae

Tukiso ya mileneñi ya masabelo ibonisa cwañi kuli Jehova unani makeke? Ilulutañi ka za mwaangela bupilo? Ilulutañi ka za katulo yahae yelukile?

“Mutu Yafana Ukafuyaulwa”

Lwakona kuitusisa nako yaluna, maa­ta aluna, ni maluwo aluna amañwi kutusa kuli musebezi wa kukutaza Mubuso uzwelepili.

Muhane Munahanelo wa Lifasi

Kaufelaa luna luswanela kuhanyeza mihupulo yeatile hahulu kuli isike yasinya minahano yaluna. Munyakisise mitala yeketalizoho yebonisa munahanelo wa lifasi.

Kusike Kwaba ni Nto Yeka Mipaleliswa Kufumana Mupuzo

Muapositola Paulusi hasaahupulisize Bakreste ka za sepo ya butokwa yene banani yona, abafa litemuso zelilato.

Mukona Kutwaela Cwañi Puteho Yamina Yenca?

Haiba mututezi mwa puteho yenca, mwendi mukona kuikutwa kusalukuluha. Ki sika mañi sesikona kumitusa kutwaela puteho yamina yenca?