TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA January 2020

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa March 2–April 5, 2020.

“Ka Mukwa Ocwalo, Hamuye, mi Mulute Batu . . . , Kuba Balutiwa”

Liñolo la silimo sa 2020 lika lutusa kunahanisisa molukona kuezeza hande musebezi wa kutusa batu kuba balutiwa.

Mwakona ‘Kuomba-omba Hahulu’ Babañwi

Munyakisise tulemeno totulaalu totuka mitusa kuomba-omba ni kutusa babañwi.

Jehova Mulimu Wamina Umiinga Kuba ba Butokwa!

Haiba luikutwa kuzwafa bakeñisa makulanu, kutokwa masheleñi, kamba busupali, luhupuleñi kuli hakuna nto ifi kamba ifi yekona kulukauhanya kwa lilato la Ndataa luna ya kwa lihalimu.

“Moya Kasibili Upaka Hamoho ni Moya Waluna”

Mutu ukona kuziba cwañi kuli utozizwe ka moya okenile? Batu babaamuhelanga memo yeo baikutwanga cwañi?

Lukaya ni Mina

Luswanela kuunga cwañi mizwale ni likaizeli babacanga sinkwa ni kunwa waine fa Kupuzo? Kana luswanela kubilaela haiba palo yabona izwelapili kuekezeha?