Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Bibele ibonisa kuli nekutokwahala lipaki zepeli kamba kufitelela kuli taba itiiswe. (Num. 35:30; Deut. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Tim. 5:19) Nihakulicwalo, Mulao neubonisa kuli haiba muuna aswala likalala musizana yabeelelizwe inzaa li “mwa naheñi,” mi musizana yo naahuwile, musizana naasike afiwa mulatu wa bubuki, kono muuna yena naakafiwa mulatu. Bakeñisa kuli taba ya kuswala mutu likalala yeo neisina bupaki, ki kabakalañi musizana yanaaipunani mwa muinelo ocwalo hanaasa fiwangi mulatu kono muuna yena naafiwanga mulatu?

Taba yeñozwi kwa Deuteronoma 22:25-27, sihulu haiamboli za haiba muuna yabulezwi mwa liñolo le unani mulatu kamba kutokwa, kakuli muuna yo naangiwa kuba ni mulatu nikale. Mulao wo sihulu neuama bupaki bobubonisa kuli musizana yo naasina mulatu. Halunyakisiseñi hande taba ye.

Litimana za kwamulaho libulela za muuna yalobala ni musizana yabeelelizwe “mwa muleneñi.” Ka kueza cwalo, naanani mulatu wa bubuki kakuli musizana yabeelelizwe naangiwa sina mutu yanyezwi. Kono kucwañi ka za musizana? “Musizana naasika huwa mwa muleneñi.” Kambe naaezize cwalo, batu babañwi nebaka muutwa mi nebaka mutusa. Kono naasika huwa. Kacwalo, ni yena naanani kabelo mwa sibi sa bubuki, mi sibeli sabona nebafiwanga mulatu.—Deut. 22:23, 24.

Mulao cwale ulutaluseza za muinelo omuñwi oshutana, uli: “Kono haiba muuna yo naakatani musizana mwa naheñi, ili musizana yabeelelizwe, mi atundanisa musizana yo ni kulobala ni yena, muuna yo yalobezi ni musizana ukabulaiwa anosi, mi usike waeza sesiñwi ku musizana. Musizana hasika eza sibi sesiswanela lifu. Taba yeo iswana ni ya mutu yalwanisa yomuñwi mi amubulaya. Kakuli muuna yo naakatani musizana yo mwa naheñi, mi musizana yabeelelizwe yo naahuwile, kono nekusina mutu wa kumulamulela.”—Deut. 22:25-27.

Mwa muinelo wo, baatuli nebakulubelanga kuli musizana yo “naahuwile, kono nekusina mutu wa kumulamulela.” Kacwalo, musizana yo naasike afiwa mulatu wa bubuki. Kono muuna yena naanani mulatu wa bubuki ni wa kuswala likalala musizana yabeelelizwe yo kakuli ‘naatundanisize musizana yo ni kulobala ni yena.’

Kacwalo, nihaike kuli mulao wo sihulu neuama bupaki bobubonisa kuli musizana yo naasina mulatu, taba yelunyakisisize ibonisa hande kuli muuna naanani mulatu wa kuswala mutu likalala ni wa bubuki. Lunani buikolwiso bwa kuli baatuli ‘nebabatisisanga ka kutala’ taba yeo ni kufa katulo kulikana ni likuka za Mulimu zenetalusizwe hande ka kuutwahala ni ka kukuta-kutela.—Deut. 13:14; 17:4; Exo. 20:14.