Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Mwa hatiso ya 2013 ya “Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca,” manzwi aa kwa liñolo la Samu 144:12-15 aama kwa batu ba Mulimu. Kono mwa hatiso ya Bibele yeo ya 1984, nekubonisizwe kuli manzwi ao naaama kwa batu babamaswe ba bazwahule bababulezwi mwa timana 11. Ki kabakalañi hakuezizwe cinceho yeo?

Manzwi a Siheberu aaitusisizwe mwa kalulo ya Bibele yeo akona kuba ni litaluso zepeli. Ka lona libaka leo, cinceho yeezizwe mwa hatiso ya Bibele ya 2013 itomile fa mabaka alatelela:

  1. Manzwi aaitusisizwe mwa hatiso ya Bibele ya 2013 añozwi ka kulatelela milao ya puo ya Siheberu ni muñolelo wa puo yeo. Kuli luutwisise moliswalisanela litaba zeñozwi kwa Samu 144:12-15 ni litaba zekalela mwa timana 11 kukuta kwamulaho, luswanela kuutwisisa linzwi lapili lelifumaneha mwa mana 12, ili linzwi la Siheberu la asher. Linzwi la asher linani litaluso lisikai. Linzwi leo likona kuama kwa batu. Mwa Bibele ya 1984, nekuitusisizwe linzwi lene liama kwa batu. Ki lona libaka lika zende zebulezwi mwa litimana 12 kuisa 14, hane litolokilwe ka nzila yebonisa inge kuli neliama kwa batu babamaswe, bababulezwi mwa litimana 11 kukuta kwamulaho. Kono linzwi la asher hape likona kutalusa zezwa mwa kezo yeñwi. Ki lona libaka linzwi leo halitolokilwe kuli “mi fo” mwa hatiso ya 2013 ni mwa Libibele zeñwi.

  2. Manzwi aaitusisizwe mwa hatiso ya Bibele ya 2013 alumelelana ni litaba kaufela zefumaneha mwa samu yeo. Pulelo yeitusisizwe ya “mi fo” mwa timana 12 ibonisa kuli limbuyoti zetalusizwe mwa litimana 12 kuisa 14 liama kwa batu babalukile, ili bane baikupela ‘kulamulelwa ni kupiliswa’ kwa batu babamaswe (ka kuya ka timana 11). Cinceho yeo ilumelelana ni litaba zebulezwi mwa timana 15, ili kolufumana linzwi la “tabo” habeli, leliama kwa lika zende zebaka ikola batu bao. Taba yeo ibonisa kuli linzwi la tabo liama kwa batu babaswana, bona “batu bao Jehova ali Mulimu wabona!” Hape muhupule kuli mwa mañolo a kwa makalelo a Siheberu, nekusina lisupo zealuhanya manzwi, inge cwalo lisupo zebonisa manzwi aabulezi mutu. Kacwalo, batoloki nebatokwa kuutwisisa muhupulo oswanela ka kunyakisisa muñolelo wa lipulelo za Siheberu, litaba zebulezwi mwa litimana zeñwi za liñolo, ni litaba zeñwi za mwa Bibele zebulela za nto yeswana.

  3. Manzwi aaitusisizwe mwa hatiso ya Bibele ya 2013 yeo alumelelana ni litaba zeñwi zebonisa limbuyoti zakafa Mulimu kwa batanga bahae babasepahala. Cinceho yeezizwe ka za molitolokezwi linzwi la asher mwa samu yeo, ilutusa kuutwisisa sepo yanaanani yona Davida ya kuli Mulimu hasaalamulezi Maisilaele kwa lila zabona, naakatahisa kuli bakondise mi bapile ka tabo. (Liv. 26:9, 10; Deut. 7:13; Samu 128:1-6) Ka mutala, liñolo la Deuteronoma 28:4 libulela kuli: “Bana bahao bakafuyaulwa, ni lico zebeiwa ki naha yahao ni bana ba limunanu zahao, linkomwana zahao, ni lingunyana zahao.” Mane Salumoni mwanaa Davida hanaali mulena, sicaba nesipila mwa kozo yetuna mi nesiiketile. Kono hape puso ya Salumoni neibonisa mobuka bela bupilo ka nako yakabusa Mesia.—1 Mal. 4:20, 21; Samu 72:1-20.

Ka mukwa ocwalo, kucinca mwatolokezwi manzwi amañwi a Samu 144 hakutalusi kuli lucincize moluutwisiseza lituto za mwa Bibele. Kono cinceho yeezizwe yeo, ilutusa kuutwisisa kuli samu yeo kaufela ibulela za sepo yebazwezipili kuba ni yona batanga ba Jehova, yona ya kuli Mulimu ukayundisa babamaswe mi hasamulaho, ukafuyaula babalukile kuli bapile kuya kuile mwa kozo ni buiketo.—Samu 37:10, 11.