TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA April 2018

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa June 4 kuisa July 8, 2018.

Molukona Kubela ni Tukuluho ya Niti

Batu babañwi habalati kuhatelelwa, kuketululwa, ni kupila bupilo bwa sibotana, mi babañwi bona babata kuba ni tukuluho ya kubulela lika zebabata kubulela, kuiketela lika zebalata. Kana kwakonahala kuba ni tukuluho ya niti?

Musebeleze Jehova, Yena Mulimu Yafa Tukuluho

Moya wa Jehova ululukuluzi kwañi? Ki lika mañi zeka lutusa kuli lusike lwaitusisa maswe tukuluho yalufile Mulimu?

Baana Babaketilwe​—Muitute Kwa Mutala wa Timotea

Kubonahala kuli Timotea naaikutwile kuli haana kukona kueza musebezi wanaafilwe hanaakalile kusebeza ni muapositola Paulusi. Baana-bahulu ni likombwa za puteho bakona kuitutañi kwa mutala wa Timotea?

Mulikanyise Jehova—Yena Mulimu Yasusueza

Kuzwa feela kwamulaho, batu ba Jehova nebatokwanga kususuezwa.

Lususuezane, “Sihulu” ka Nako Ye

Bakeñisa kuli lizazi la Jehova lisutelezi, luswanela kuisa pilu kwa mizwale baluna.

Babanca, Kana Mwaisa Pilu Kwa Likonkwani za Kwa Moya?

Babanca bakona kulyangana habakopana ni miinelo yetokwa kuli baeze likatulo. Ki lika mañi zekona kubatusa kueza katulo yende habanahana zebaka eza mwa bupilo?

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi hakusa lumelezwi kubeya lihatiso za Lipaki za Jehova fa webusaiti ya ka butu kamba fa mawebusaiti aakonisa batu babañata kulumelana mashango ka nako yeswana?

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi hakuezizwe cinceho mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca kwa liñolo la Samu 144?