Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko wa Litaba ze Mwa Limagazini za Muzuhe! za 2017

Mukoloko wa Litaba ze Mwa Limagazini za Muzuhe! za 2017

Magazini ya Muzuhe! ki yona magazini yetabelwa hahulu mi ifiwanga kwa batu babañata hahulu mwa lifasi!

Limagazini zefitelela 360 milioni mwa lipuo zefitelela 100!

BATU BANE BAPILILE KWAIKALE

BUIKETO BWA MUBILI NI MILYANI

 • Babanca Habalembwalanga: No. 1

BULAPELI

 • Kana Bibele izwa ku Mulimu? No. 3

KA KUYA KA BIBELE

LIFOLOFOLO NI LIMELA

 • Sinolu sa Kwa Arctic: No. 4

LIKEZAHALO NI MIINELO YA LIFASI

 • Hakuba ni Kozi—Zemukona Kueza Kuli Musilelezwe: No. 5

 • Kana Lika Zemaswe Halisa Konahala Kufeliswa? No. 6

LINAHA NI BATU

LIPAKI ZA JEHOVA

 • “Nelutabisizwe ki Lilato Lene Lubonisizwe” (zikinyeho mwa Nepal): No. 1

LIPUISANO

 • Mupangi wa Liprogilamu za fa Kompyuta Utalusa Libaka Halumela ku Mulimu (Dokota Fan Yu): No. 3

 • Mutu Yaitutile za Booko Utalusa Libaka Halumela ku Mulimu (Rajesh Kalaria): No. 4

SWALISANO YA BATU

 • Bana Hase Bazwile fa Lapa (linyalo): No. 4

 • Banana Habashwelwa: No. 2

 • Bunde Bwa Kueza Misebezi ya fa Lapa (bashemi): No. 3

 • Haiba Mushemi Atimela (babanca): No. 2

 • Kana Kwaswanela Kubeya Bupilo Bwamina Mwa Lubeta ka Kubata Feela Kuitabisa? (babanca): No. 5

 • Kumenyeza Babañwi—Ki Mpo Yende: No. 1

 • ‘Libizo Lelinde Lifita Bufumu Bobuñata’: No. 4

 • Mulute Bana Kuli Babe ni Buikokobezo (bashemi): No. 6

 • Mwakuboniseza Buitumelo (linyalo): No. 1

SAYANSI

 • Boya Bwa Mbao ya Mwa Liwate: No. 3

 • Butwa Bwa Kwa Sahara Bobubonahala Inge Silivera Bobubupehile ka Nzila Yebusileleza Kwa Kucisa: No. 1

 • Kana Lunani Booko Bobuñwi Mwa Mba: No. 3

 • Molibupehezi Liñongolo: No. 5

 • Mubala Obenya wa Ndilu Obonahalanga fa Muselo wa Pollia: No. 4

 • Mululelo wa Muka Yepanga Linosi: No. 2

ZESHOBANI-SHOBANI

 • Kana Mupatehile Hahulu? No. 4

 • Kiñi Zetahisa Lika za Budimona? No. 2

 • Momukona Kuitusiseza Hande Maata A Mulilo: No. 5