Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Libizo la Mulimu leliñozwi mwa litaku za Siheberu za kwaikale lifumaneha ka buñata mwa miputo ya kwa makalelo ya Bibele

 KA KUYA KA BIBELE

Libizo la Mulimu

Libizo la Mulimu

Batu babañata babulelanga ku Mulimu ka kuitusisa malumbatina akutekeha, acwale ka Mulena, wa Kamita, Allah, kamba Mulimu. Nihakulicwalo, Mulimu unani libizo. Kana mwaswanela kuitusisa libizo leo?

Libizo la Mulimu ki mañi?

ZEBABULELA BATU BABAÑWI

 

Batu babañata babaipapata kuli ki Bakreste balumela kuli libizo la Mulimu ki Jesu. Babañwi hape babulela kuli, bakeñisa kuli Mulimu Yamaata Kaufela ki alimuñwi feela, kuitusisa libizo lahae haki kwa butokwa. Mi hape babañwi baikutwa kuli haluswaneli feela kuitusisa libizo la Mulimu.

ZEIBULELA BIBELE

 

Libizo la Mulimu Yamaata Kaufela haki Jesu kakuli Jesu haki Mulimu Yamaata. Mane Jesu naalutile balapeli ba Mulimu sina yena kulapelanga kuli: “Ndate, libizo lahao likeniswe.” (Luka 11:2) Jesu naalapezi ku Mulimu kuli: “Ndate, kanyisa libizo lahao.”Joani 12:28.

Mwa Bibele, Mulimu uipulela kuli: “Ki na Jehova. Ki lona libizo laka; hanifi kanya yaka ku yomuñwi.” (Isaya 42:8) Mwa Sikuwa, libizo la “Jehova” litolokilwe kuzwelela fa litaku zeene za Siheberu za YHWH, ili zeyemela libizo la Mulimu. Libizo leo lifumaneha kufitelela ha 7,000 mwa Mañolo A Siheberu. * Fo kutalusa kuli libizo leo liitusisizwe hahulu kufita malumbatina acwale ka “Mulimu,” “Yamaata Kaufela,” kamba “Mulena,” mi hape lifumaneha hañata kufita libizo lifi kamba lifi, inge cwalo la Abrahama, Mushe, kamba Davida.

Bibele haibonisi kuli Jehova wahanisa batu kuitusisa libizo lahae ka nzila yeswanela. Kono Mañolo abonisa kuli batanga ba Mulimu nebaitusisanga libizo la Mulimu ka kulukuluha. Nebaitusisanga libizo leo kwa kubeya bana babona mabizo inge cwalo la Elia, lelitalusa “Mulimu Waka ki Jehova,” ni la Zakaria, lelitalusa “Jehova Uhupuzi.” Mi nebaitusisanga hahulu libizo la Mulimu mwa litaba zene baambolanga zazi ni zazi.—Ruti 2:4.

Mulimu ubata kuli luitusise libizo lahae. Lususuezwa kuli: “Hamuitumele ku Jehova, mubize libizo lahae.” (Samu 105:1) Mane Mulimu walemuhanga ni kuitumela kwa batu “babakengeyela libizo lahae.”—Malaki 3: 16.

“Haike batu bazibe kuli wena, wa libizo la Jehova, ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa fahalimwaa lifasi kaufela.”—Samu 83:18.

 Libizo la Mulimu litalusañi?

Licaziba zeñwi balumela kuli libizo la Jehova mwa Siheberu litalusa “Utahisa Kubateñi.” Taba yeo ibonisa kuli Mulimu wakona kuba nto ifi kamba ifi kamba wakona kuezisa libupiwa zahae kuli libe nto ifi kamba ifi kuli apete mulelo wahae. Ki Mubupi yamaata feela yakona kuba ni libizo lelicwalo.

MOIMITUSEZA TABA YEO

 

Kuziba libizo la Mulimu kukamitusa kuba ni mubonelo oswanela ka zahae. Kukamibela bunolo kusutelela ku yena. Kakuli hamukoni kusutelela ku mutu yemusa zibi libizo lahae. Taba feela ya kuli Mulimu umipatululezi libizo lahae, ibonisa kuli ubata kuli musutelele ku yena.—Jakobo 4:8.

Ka kuba Mulimu yatalelezanga lisepiso zahae, mwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova kamita ukaeza lika ka kulumelelana ni libizo lahae. Kona libaka Bibele haibulela kuli: “Babaziba libizo lahao baka kusepa.” (Samu 9:10) Mwakona kumusepa hamunze muituta kuli libizo lahae, lona la Jehova, laswalisana ni tulemeno twahae totucwale ka lilato lelisa feli, makeke, mukekecima, ni katulo yelukile. (Exoda 34:5-7) Ki nto yesusueza kuziba kuli Jehova kamita ukataleleza lisepiso zahae mi ukaeza lika ka kulumelelana ni tulemeno twahae.

Kaniti, kuziba libizo la Mulimu Yamaata Kaufela ki tohonolo. Kueza cwalo kwakona kumitahiseza limbuyoti ka nako ya cwale ni kwapili. Mulimu usepisa kuli: “Nika musileleza kabakala kuli waziba libizo laka.”—Samu 91:14.

“Mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova ukapiliswa.”—Joele 2:32.

Libizo la Mulimu mwa lipuo zeshutana-shutana

^ para. 9 Mwa litoloko za Bibele zeñata, libizo la Mulimu lizwisizwe mwateñi mi liyolisizwe ka lilumbatina la “MULENA” leliñozwi ka litaku zetuna, haili litoloko zeñwi zona liitusisize feela libizo la Mulimu mwa litimana lisikai kamba kwa litaluso ze kwatasi. Mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca mona, libizo la Mulimu lifumaneha hañata-ñata.