Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Swalisano ye mwahalaa mina ni bakumina iswana ni swalisano ye mwahalaa mufufisi wa fulai ni mutusi wahae babaziba mobaswanela kuzamaela

KU BABANYALANI

2: Kuswalisana

2: Kuswalisana

ZEKUTALUSA KUSWALISANA

Haiba muuna ni musalaa hae baswalisana mwa linyalo labona, bakaswana sina mufufisi wa fulai ni mutusi wahae babaziba mobaswanela kuzamaela. Niha kukaba ni matata mwa linyalo labona, yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona haana kunahana feela ka za hae kono ukabata nzila ya mwakutatululela butata ni yanyalani ni yena.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Habasali bababeli, kono sebali nama iliñwi.”—Mateu 19:6.

“Kuli bakondise mwa linyalo labona, muuna ni musali babanyalani baswanela kusebelisana hamoho.”—Bo Christopher.

LIBAKA HAMUTOKWA KUEZA CWALO

Hakuzuha butata mwa linyalo labona, muuna ni musali babasa swalisani bakabata kuziba kuli ki mañi yafosize mwahalaa bona kufita kutatulula feela butata. Kueza cwalo kukatahisa feela kuli mafosisa amanyinyani abe amatuna.

“Kuswalisana mwa linyalo ki kwa butokwa hahulu. Kambe nenisa swalisanangi ni bakuluna, nelukaswana feela sina batu babapila hamoho mwa ndu iliñwi isiñi babanyalani, mi hape nelusike lwalumelelananga halueza likatulo za butokwa.”—Bo Alexandra.

ZEMUKONA KUEZA

MUIPUZE KULI

  • Kana niinga kuli masheleñi enifumananga “ki aka kaufelaa ona ni nosi”?

  • Kana niikutwanga feela kulukuluha bakuluna habasiyo?

  • Kana haniutwani hande ni ba lubasi lwa bakuluna, bona niha bautwana ni bona?

MUAMBOLISANE NI BAKUMINA

  • Ki mwa miinelo mañi moluswalisana hande ni bakuluna?

  • Ki mwa miinelo mañi molutokwa kueza licinceho?

  • Ki lika mañi zelukona kueza kuli luswalisane hahulu ni bakuluna?

LIAKALEZO

  • Muunge kuli musweli kubapala papali ya tenesi, mina muinzi kwa lineku leliñwi mi bakumina bona bainzi kwa lineku leliñwi la kanyandi. Ki lika mañi zemukona kueza kuli mina ni bakumina muswalisane hamunze mubapala papali yeo?

  • Kufita kuipuza kuli, ‘Nikona kuwina cwañi papali ye?’ muipuze kuli ‘Lukona kubapala cwañi papali ye hande?’

“Muambuke kubatisisanga kuli ki mañi sifosi mwahalaa mina. Kubatisisanga sifosi mwahalaa mina kukatahisa feela kuli musike mwapila ka kozo ni ka swalisano ni bakumina.”—Bo Ethan.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Munze muisa pilu, isiñi ku zamina feela, kono ni ku za babañwi.”—Mafilipi 2:3, 4.