Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki mutala mañi omusweli kutomela bana bamina?

KWA BASHEMI

8: Kutoma Mutala Omunde

8: Kutoma Mutala Omunde

ZEKUTALUSA KUTOMA MUTALA OMUNDE

Bashemi babatomela bana babona mutala omunde baezanga lika zebalutanga bana babona. Ka mutala, hamukoni kulibelela kuli mwanaa mina ukabulelanga niti haiba kuli zazi leliñwi naamiutwile inze mubulela kuli, “Ubabulelele kuli haniyo fa lapa,” kono hailifo mina inze muliteñi.

“Kunani mubulelelo oatile hahulu kacenu wa kuli, ‘Ueze zenibulela, isiñi zenieza.’ Kono mubulelelo wo haukoni kutusa banana. Banana baswana sina siponji sesianya lika kaufela zelubulela ni zelueza, mi bakaziba haiba lusalateleli lika zelubaluta.”—Bo David.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Wena yakutaza kuli: “Usike wauzwa,” kana wauzwa?”—Maroma 2:21.

LIBAKA HAMUTOKWA KUTOMA MUTALA OMUNDE

Banana babanyinyani mane nihaiba banana babasa nonoboka hañata balatelelanga zebaeza bashemi babona kufita kulatelela zaeza mutu ufi kamba ufi, kukopanyeleza cwalo ni litaka zabona. Kacwalo, ka kuba bashemi, mulukela kuetelela bana bamina mwa nzila yende, mi mukona kueza cwalo haiba feela mueza zemubaluta.

“Lwakona kukuta-kutela kubulelela bana baluna kuli baeze lika zeñwi ni kunahana kuli mwendi habautwi zelubabulelela, kono nako yeñwi halusike lwaeza lika zelubaluta, bakalubulelela. Banana baisanga pilu ku zelueza kaufela niha lukanahana kuli mwendi habaisangi pilu kwateñi.”—Bo Nicole.

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Butali bobuzwa kwahalimu . . . habuna buipi.”—Jakobo 3:17.

ZEMUKONA KUEZA

Munyakisise mikwa yamina. Ki lika mañi zemutabela hahulu kubuha hamuitabisa? Mupilisana cwañi ni bakumina ni bana bamina? Munani balikani babacwañi? Kana mwaiyakatwa babañwi? Mi kana mikwa yemunani yona ki yona yene mukatabela kuli bana bamina babe ni yona?

“Na ni bo muunaaka halulutangi bana baluna kueza lika zelusa ezangi luna.”—Bo Christine.

Mukupange swalelo hamufosize. Bana bamina baziba kuli hamusika petahala. Haiba mubulela kuli “muniswalele” hamufosize, ibe kuli mubulela cwalo ku bakumina kamba kwa bana bamina, fo muluta bana bamina kusepahala ni kuikokobeza.

“Bana baluna batokwa kuluutwanga haluitumelela mafosisa ni halukupa swalelo kabakala mafosisa eluezize. Haiba lusa ezi cwalo, habana kuitumelelanga mafosisa abona.”—Bo Robin.

“Ka kuba bashemi, ki luna babakona kuluta hande bana baluna, mi lwakona kubaluta ka kubatomela mutala omunde kakuli luinzi ni bona nako kaufela. Mutala omunde olubatomela, uswana feela sina buka yeapuzwi mobasweli kulutiwa ka nako kaufela.”—Bo Wendell.