Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 ZEKONA KUMITUSA HAMUZIYELEHILE

Miinelo Yeziyeza Ikafeliswa Kwapili

Miinelo Yeziyeza Ikafeliswa Kwapili

Litaba zefumaneha mwa Bibele zakona kulutusa kusaipumana mwa miinelo yemiñwi yeziyeza. Halukoni kufelisa miinelo kaufela yeziyeza. Kono Mubupi waluna yena wakona kuifelisa. Mane Mubupi waluna uketile mutu yomuñwi yakafelisa miinelo yeo yeziyeza, mi mutu yo ki Jesu Kreste. Hona cwale-cwale fa, Jesu ukaeza lika zende hahulu mwa lifasi kaufela kufita zanaaezize hanaali fa lifasi. Ka mutala:

JESU UKAFOLISA BAKULI, SINA MWANAAEZELIZE KWAMULAHO.

“Bamutiseza batu kaufela bane bakula matuku ashutana-shutana . . . , mi abafolisa.”—MATEU 4:24.

JESU UKATUSA BATU KAUFELA KUBA NI MANDU NI LICO.

Babaka busiwa ki Kreste “bakayaha mandu ni kupila mwateñi, mi bakacala masimu a likota za veine ni kuca miselo yazona. Habana kuyaha mandu kuli kupile mwateñi basili, mi habana kucala likota kuli miselo yazona iciwe ki basili.” —ISAYA 65:21, 22.

JESU HAKABUSA, MWA LIFASI KAUFELA KUKABA NI KOZO NI BUIKETO.

“Mwa mazazi ahae, yalukile ukakonda, mi kozo ikaekezeha kufitela kweli iba siyo. Ukaba ni babusiwa kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi ni kuzwa kwa Nuka kuisa kwa mafelelezo a lifasi. . . . Lila zahae likayunda.”—SAMU 72:7-9.

JESU UKAFELISA LIKA ZESIKA LUKA.

“Ukashwela makeke mutu wa mayemo a kwatasi ni mubotana, mi ukapilisa bupilo bwa babotana. Uka balamulela kwa buhateleli ni kwa mifilifili.”—SAMU 72:13, 14.

 JESU UKAFELISA MANYANDO NI LIFU.

“Lifu halisana kubateñi, nihaiba kutahelwa ki maswabi kamba kulila kamba kuutwa butuku.”—SINULO 21:4.