Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 ZEKONA KUMITUSA HAMUZIYELEHILE

Kuziyeleha Kutalusañi?

Kuziyeleha Kutalusañi?

Kuziyeleha kutalusa kuba ni maikuto a kuikalelwa kabakala kuipumana mwa muinelo otaata. Booko bwa mutu butahisanga lihomoni zeñata mwa mubili. Lihomoni zeo litahisanga kuli pilu itule, BP ipahame, mutu abuyane hahulu, ni kutahisa kuli misifa iande. Lika zeo kaufela liezahalanga mwa nako yekuswani hahulu mi mane mutu hakoni kulemuha moliezahalela. Muinelo otahisa kuli mutu aikalelwe haufela, lilama za mubili zakalisa kusebeza hande hape.

KUZIYELEHA KOKUSWANELA NI KOKUSA SWANELI

Mutu haziyelehile, waikalelwanga ilikuli akone kutalimana hande ni miinelo yetaata kamba yesabisa. Kuziyeleha ko, kukalelanga mwa booko. Kuziyeleha kokuswanela kukona kutusa mutu kuunga muhato kapili-pili. Kuziyeleha ko kucwalo hape kwakona kumitusa kupeta milelo yamina kamba kueza hande mwa lika zeñwi, inge cwalo kupasa litatubo, kualaba hande lipuzo za bababata kumikenya musebezi, kamba kubapala hande papali yeñwi.

Nihakulicwalo, haiba mutu aziyeleha hahulu ka nako yetelele, wakona kukena mwa butata. Haiba muziyeleha ka nako kaufela, mwakona kukula mwa mubili ni mwa munahano. Mi muinelo wo ukona kutahisa kuli mucince momuezezanga lika, hamohocwalo ni momupilisanela ni batu babañwi. Haiba mutu aikutwa kuziyeleha ka nako yetelele, wakona kukala kunwa hahulu bucwala, kuitusisa milyani yekola, ni kueza lika zeñwi zekona kutisa butata mwa mubili wahae. Mi kueza cwalo kukona kutahisa kuli mutu yo alembwale, aikutwe kukatala, kamba mane kubata kuipulaya.

Nihaike kuli batu baziyelehanga ka kushutana-shutana, kuziyeleha kukona kutahisa matuku amañata. Mi kuziyeleha kwakona kutahisa butata mwa likalulo kaufela za mubili wamina.