Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 LIKA ZETAHISA TABO

Muitute Zeñata ka za Lika Zetahisa Tabo

Muitute Zeñata ka za Lika Zetahisa Tabo

KANA MUKILE MWAIPUZA KULI:

  • Lubasi lwaka lukona kuba cwañi ni tabo?

  • Nikona kuba cwañi mulikani yomunde ni kuba ni balikani babande?

  • Ki ifi sepo yeninani yona ka za balatiwa baka babashwile?

  • Kana manyando akafela nako yeñwi?

  • Kana batu bakasinya lifasi kwapili?

  • Kana bulapeli kaufela bwakona kumitusa kuziba Mulimu wa niti?

MWAKONA KUFUMANA LIKALABO KWA LIPUZO ZE NI KWA LIPUZO ZEÑWI

Muye fa webusaiti ya jw.org, ili yefumaneha mwa lipuo zefitelela 900. Fa webusaiti ye, mukafumana litaba zetusa zeshutana-shutana.

Mwakona kuikola kubuha mavidio abonisa batu ba lisimuluho zeshutana-shutana babazibile lika zetahisa tabo mi habasika inyaza! Babañwi kwa batu bao nebaitusisanga maswe milyani yekola mi babañwi bona nebali mwa litolongo. Babañwi bona ki batu babaitutile hahulu, kukopanyeleza cwalo ni batu babaitutile za sayansi.

Fa webusaiti ya jw.org, mukakona kuikungela Libibele zeshutana-shutana ni lihatiso zeñwi zeñata kusina kulifa sesiñwi. Ki ze zeñwi za litoho za litaba zefumaneha fa webusaiti yeo: