MUZUHE! No. 5 2016 | Kana Jesu Naaliteñi Luli?

Ki bupaki mañi bobuliteñi bobubonisa kuli naaliteñi?

TOHO YA TABA

Kana Jesu Naaliteñi Luli?

Licaziba ba mwa miteñi yaluna ni ba kwaikale babulelañi fa taba ye?

WATCHING THE WORLD

Zeezahala Mwa Linaha za Kwa America

Lipilaelo ni mifilifili ki zeñwi za matata amañata ebakopana ni ona batu ba mwa linaha zeñwi za kwa America. Kana butali bobu mwa Bibele bwakona kutusa mwa miinelo yeo?

LITABA ZETUSA MABASI

Kuluta Mwanaa Mina ka za Somano

Banana bakalanga kubona litaba zeama somano inze basali babanyinyani hahulu. Ki lika mañi zemuswanela kuziba? Ki lika mañi zemuswanela kueza kuli musileleze bana bamina?

Nto Yemakaza

Hakuna nto ya butokwa hahulu kwa bupilo yefita carbon. Carbon kiñi, mi kiñi sesitahisa kuli ibe ya butokwa hahulu cwalo?

KA KUYA KA BIBELE

Buitumelo

Sekulemuhilwe kuli kunani lituso zeñata zetahiswa ki kubonisa mukwa wo. Mukwa wo ukona kumitusa cwañi, mi mukona kuba cwañi ni ona?

PORTRAITS FROM THE PAST

Aristotle

Mihupulo ya muuna wa kwaikale yo yanaali caziba wa filosofi, neikalile kulutiwa ki likeleke zeipapata kuba za Sikreste.

“Ki Mulutelo Omunde Hahulu!”

Mavidio afumaneha fa webusaiti ya jw.org atabelwa ki baluti, baelezi, ni batu babañwi.