Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 PUPO YE MAKAZA

Mutahali wa Kwena

Mutahali wa Kwena

KWENA iswalanga lika ka maata amatuna hahulu kufita lifolofolo zeñwi kaufela. Ka mutala, kwena yepila mwa liwate lelili bukaufi ni naha ya Australia, iswalanga lika ka maata amatuna hahulu kufita tau kamba liñau. Kono hape mutahali wa kwena unani buikoneli bobutuna hahulu bwa kuswala hande nto yeñwi, kufita mane nihaiba minwana ya batu. Nto yeo ikonahala cwañi, hailifo kwena inani litalo lelitiile hahulu?

Mutahali wa kwena unani lilama zeñata hahulu zeitusa kulemuha lika ka bubebe. Duncan Leitch, naalemuhile taba yeo hamulaho wakuituta ka za lilama za mutahali wa kwena, naaize: “Lilama zeo kaufela zetusa kwena kulemuha lika ka bubebe linani misinga yezwelela kwa masuba afumaneha kwa katendele ka yona.” Nto yeo isileleza misifa ya liselusi za booko yefumaneha kwa mutahali wa kwena ni kutahisa kuli likalulo zeñwi za mutahali wa kwena libe ni buikoneli bobutuna bwa kulemuha lika ka bubebe. Kacwalo, kwena yakona kulemuha shutano ye mwahalaa lico ni lika zeñwi zeisa koni kuca ze mwa hanu ya yona. Ki lona libaka hape kwena ya musali haikona kushimbela mwahanu twana twayona to tusazo ndondolwa, kusina kutuholofaza ka kusalela. Mutahali wa kwena uezizwe ka nzila yekomokisa hahulu, bakeñisa kuli unani maata ni buikoneli bobutuna bwa kulemuha lika ka bubebe.

Mubona cwañi? Kana mutahali wa kwena uitahezi feela ka kuipilaula? Kamba kana neuezizwe ki Mubupi?