Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA MWAKONA KUZIBA ZEKAEZAHALA MWA BUPILO BWAMINA?

Kana Mwakona Kuziba Zekaezahala Mwa Bupilo Bwamina?

Kana Mwakona Kuziba Zekaezahala Mwa Bupilo Bwamina?

KACENU hakuna mutu yasaipumanangi mwa miinelo yemaswe. Hañata, tatululo kwa miinelo yelukana lwatalimaa ni yona ki kutwaela miinelo yeo ni kueza lika kulikana ni miinelo yeluipumani kuyona. Haiba mwakona kuitiisa kusina taba ni miinelo yemaswe yemuli kuyona uzibe mueza hande. Haiba miinelo yamina icinca hamulaho wa nako, fo ki hande. Kono nako yende isali kwapili.

Bibele isepisa kuli kukaba ni nako muta batu kaufela bakaba ni tabo mwa bupilo. Bakapila ka kozo basakatazwi ki miinelo yezwafisa, lika zemaswe zeezahala zazi ni zazi kamba maikuto amaswe. (Isaya 65:21, 22) Bibele italusa muinelo wo kuli ki “bupilo sakata.”—1 Timotea 6:19.

“Ba ka yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona. Ha ba na ku ikahela mandu mi ku pile ba sili mwateñi, kamba ku cala likota za veine mi li ciwe ki ba sili, kakuli mazazi a ba sicaba sa ka, a ka likana ni mazazi a likota; mi baketiwa ba ka, ba ka ikola misebezi ya mazoho a bona nako ye telele.”—Isaya 65:21, 22