Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | KANA BIBELE KI YA BUTOKWA KACENU?

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Buiswalo

Likuka Ze Sebeza Ku Mañi Ni Mañi Ka Nako Kaufela—Buiswalo

SIKUKA SA BIBELE: “Litanya u bonahalisa buhali bwa hae kaufela; kono mutu ya butali wa iswala, mi wa kuyuka.”Liproverbia 29:11.

Bo Cassius ne ba itutile ku sa nyema-nyema ni ku ba ni moya wa ku swalela

MO SI TUSEZA SIKUKA SEO: Haiba ne mu ka bata ku ñola lituso kaufela ze tahiswa ki buiswalo, ne mu ka tokwa mapepa a mañata! Nto ya butokwa hahulu ni ku fita kikuli, sikuka se sa lu tusa kwa mubili. Bibele i bulela kuli, “pilu ye sweu i pilisa mubili.” Hape i ekeza ku bulela kuli, “pilu ye tabile ki mulyani o munde.” (Liproverbia 14:30; 17:22) Ka ku shutana, lipatisiso li bonisa kuli batu ba ba na ni hahulu buhali ba katazwanga hahulu ki matuku, sihulu matuku a pilu. Kaniti, buiswalo bu tahisa lituso ze ñata hahulu kwandaa lituso za kwa mubili feela.

Bo Cassius, ba se ba li mwa lilimo za ma 30, ha ba hupula ba bulela kuli: “Ne ni li mutu ya naa lata hahulu ku lwana ni wa kacima-cima, mi hañata ne ni kalisanga ku lwana kapili. Ne ni sa isepi. Kono zeo kaufela ne li cincize ha ne ni kalile ku itusisa likuka za Bibele. Ne ni itutile ku sa nyema-nyema ni ku ba ni buikokobezo hamohocwalo ni ku ba ni moya wa ku swalela. Kambesi cwalo, ne ni ka ipumana mwa tolongo. Kaniti, ni ikutwa kuli ni pulusizwe kwa lifu!”

“Ni ikutwa kuli ni pulusizwe kwa lifu!”