Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Ku Kondisa Kwa Niti ki Nto Mañi?

Ku Kondisa Kwa Niti ki Nto Mañi?

KI NTO mañi ye kona ku fitiwa ki ku palelwa ku kondisa? Ku kondisa kwa buhata. Kakuli, ha mu palelwa ku kondisa nto ye ñwi ye ne mu lika ku eza, mwa kona ku nga mihato ya ku kondisa nto yeo. Mane mwa kona ku ituta se siñwi ku ze ezahezi ni ku ikatulela ku eza hande nako ye tatama.

Kono ku kondisa kwa buhata kwa shutana. Ku kondisa ko ku cwalo ku kona ku mi tahiseza ku nahana kuli mwa eza hande haili fo ha mu ezi hande luli. Ha mu ka yo lemuhanga kuli mu tokwa ku cinca, mwendi ha ku sa na tuso.

Ha mu nyakisise mutala wo. Jesu Kreste ka nako ye ñwi na buzize kuli: “Ku ka tusañi ku mutu haiba a luwa lifasi kamukana kono a sinyehelwa ki moyo wa hae?” (Mateu 16:26) Taba yeo i ama ni kwa batu ba ba fundumana ku ndongwama masheleñi ni lika kaufela ze kona ku lekwa ka masheleñi—wo ki mutala o munde wa ku kondisa kwa buhata. Tom Denham ya elezanga batu ka za misebezi ye ba kona ku eza mwa bupilo bwa bona naa ñozi kuli: “Ku nahananga feela ka za ku fiwa situlo se situna se si tatama fa musebezi, ku fumana masheleñi a mañata kamba ku ipatela lika ze ñata, ha ku tahisezi mutu tabo.” U ekeza ku bulela kuli: “Ku nga kuli ku kondisa mwa bupilo ku itingile sihulu fa masheleñi a na ni ona mutu, ki ku sa isa pilu kwa lika za butokwa mi hamulaho wa nako ku ka tahisa kuli mu felelwe ki tabo.”

Ku bonahala kuli batu ba bañata kacenu ba lumela cwalo. Mwa patisiso ye ne ezizwe mwa naha ya United States, mwahalaa lika ze 22 “ze ngiwa kuli li tahiseza mutu ku kondisa mwa bupilo, ku ba ni masheleñi a mañata” ne ku tilo ba mwa sibaka sa bu 20. Ze ñwi ze ne li kwapili, ki lika ze cwale ka buiketo bwa mubili, swalisano ye nde ni ba bañwi, ni ku ba ni musebezi wa tabela mutu.

Kwa iponahalela hande kuli batu ba kona ku taluhanya ku kondisa kwa niti ni ku kondisa kwa buhata—sihulu ha ba buziwa ka za teñi. Kono ki nto ye taata ku eza liketo ze bonisa kuli mutu u na ni mubonelo o swanela ka za ku kondisa mwa bupilo.