Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 PUPO YE MAKAZA

Bwanda bo bu Lamatela Bwa Liuyi la Mwa Ndu

Bwanda bo bu Lamatela Bwa Liuyi la Mwa Ndu

LIUYI la mwa ndu la kwa America (le li bizwa ka sayansi kuli Parasteatoda tepidariorum) li panganga bwanda bo bu tiile hahulu bo bu kona ku lamatela kwa limota mi hape bwanda bo bwa kona ku lamutuka ka bunolo kwatasi, kamukwaocwalo bu kona ku beleka sina katwa ka ka fasuka ili ka ka swasa likokwani ze zamaya. Liuyi li kona ku panga cwañi bwanda bo bu lamatela hahulu kono hape ili bo bu kona ku lamutuka ka bunolo?

Kalulo ya kwahalimu ya bwanda

Mu nyakisise taba ye: Liuyi li lamatisezanga bwanda bwa lona kwa limota, kwa situwa sa ndu, kamba kwa lika ze ñwi cwalo ka ku luka kanyandi ka ka lamatela hahulu ili ka ka tiile hahulu kuli ka kona ku swasa kokwani ye fufa. Babatisisi ba kwa University of Akron, mwa Ohio, kwa U.S.A., ba fumani kuli kalulo ya bwanda ye swalanga fafasi yona i shutana hahulu ni kalulo ya kwahalimu. Kalulo ya kwatasi yona i na ni bwanda bu sikai ku fita ya kwahalimu, ili nto ye i konisa ku lamutuka ka bunolo kokwani ha i ngunyuta kwa bwanda mi ka ku eza cwalo kokwani ya swasiwa fa bwanda.

Kalulo ya kwatasi ya bwanda

Makande a naa bihilwe ki ba University of Akron, a bonisa kuli babatisisi ba ba lemuhile muezezo o makaza wo “ba sweli ku lika ku panga silamatela se si kona ku itusiswa ka linzila ze shutana-shutana sina bwanda bo bwa liuyi.” Ba sayansi ba bata ku panga silamatela se si kona ku itusiswa mwa masila a ku tama fa litombo ili hape se si kona ku itusiswa kwa ku alafisa masapo a lobehile.

Mu bona cwañi? Kana buikoneli bwa liuyi la mwa ndu bwa ku panga bwanda bo bu kona ku lamatela hahulu kono ili hape bo bu kona ku lamutuka ka bunolo ne bu itahezi feela ka ku ipilaula? Kamba kana ne bu tahisizwe ki Mubupi?