Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ze Ezahala mwa Lifasi

Ze Ezahala mwa Lifasi

 ZE EZAHALA MWA LIFASI

United States

Mwa patisiso ye ñwi, ne ku fumanwi kuli ibato ba 33 pesenti ya batu ba ne ba tula mikwakwa ye patehile ne ba lyanganisizwe ki lika ze cwale ka ku teeleza kwa lipina, ku ambola fa luwaile ni ze ñwi cwalo. Nto ye ne fumanwi ku ba ye lubeta hahulu kwa lika ze lyanganisa zeo, ne li ku lumela tushango fa luwaile. Batu ba ne ba tula mukwakwa inze ba ñola tushango fa luwaile ne ba sa akufangi ku tula mukwakwa sina ba ne ba tula mukwakwa ba sa filikanyiwi ki nto ye ñwi, mi hañata ne ba sa lateleli malaiti a fa mukwakwa, ne ba tulanga mukwakwa fo ku sa swaneli, kamba ku tula mukwakwa ba sa talimi kafa ni kafa.

Nigeria

Basali ba mwa Nigeria ba ba lekiswanga kwa Yurope ba hapelezwanga ku konka fapilaa ñaka kuli ha ba na ku bulela se siñwi ka za muinelo o ba li ku ona. Kuli ba kome basali bao ni ku bona teñi kuli ha ba hani ku sebeza sina mahule, balekisi ba basali bao, ba itusisa sabo ye tuna ye ba na ni yona basali bao ya ku fiwa koto ki mioya.

Spain

Palo ye mwahalaa 5 ni 10 pesenti ya batu ba se ba tandile nako ye telele ba sa fumani musebezi, ha ba ñolangi fa pampili ya ku izibahaza ka yona lituto ze ba ezize kwa Liyunivesiti, kamba nako ye ba kile ba beleka bakeñisa kuli lika zeo li ba tahisezanga ku bonahala kuli ba itutile hahulu ku fita musebezi o ba bata.

Lifasi

Musi o zwanga kwa likota ze itusiswa kwa ku apeha ili mwa litungu mo ku sa fiti hande moya, u ngiwa ku ba nto ye ñwi ye tahisa hahulu mafu mwa linaha ze shebile, mi mwa linaha zeo ku shwanga batu ba ba eza 4 milioni silimo ni silimo kabakala matuku a maswafu a tahiswa ki musi. Babatisisi ba bulela kuli musi o zwa kwa litofu za likota kamba za malasha u kona ku bapanywa kwa sifanu se si fumaneha mwa musi wa kwai.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 3]

Stove: © Ami Vitale