Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ze Ezahala mwa Lifasi

Ze Ezahala mwa Lifasi

 Ze Ezahala Mwa Lifasi

Italy

Mwa silimo sa 2011 mwa naha ya Italy, ne ku lekisizwe linjinga ze ñata ku fita limota. Mabaka a mañwi a naa konile ku fiwa ki a kuli ki kabakala ku totobela kwa sifumu, ku tula kwa mafula a limota, ni kuli masheleñi a tokwahala kuli mota i zwelepili ku ba mwa muinelo o munde ki a mañata. Kono linjinga zona ha li tokwi masheleñi a mañata, mi ku bunolo ku itusisa zona.

Armenia

Kuta ya European Court of Human Rights ne i atuzi kuli muuso wa naha ya Armenia ne u si ka kuteka liswanelo za mitangana ba 17, ba ba li Lipaki za Jehova, ili ba ne ba tamilwe kabakala ku hana ku eza misebezi mwatasaa zamaiso ya masole. Muuso ne u tomezwi ku lifa mitangana ba 17 bao masheleñi a lisinyehelo ze ne ba talimani ni zona ni litifo ze ñwi za ka mulao.

Japan

Kwa banana ba ne ba taselizwe ki likebenga ka ku itusisa Mawebusaiti a itusiswa kwa ku lumelana litaba, 63 pesenti ya bona ne ba si ka lemuswa ki bashemi ba bona ka za butata bo bu kona ku ba teñi ka ku itusisa Mawebusaiti ao. Mwa litaba ze 599 ze ne batisisizwe, ne ku fumanwi kuli 74 pesenti ya batu ba ne ba bulelwa kuli ki likebenga ne ba itumelezi kuli ne ba itusisa Mawebusaiti ao, ka mulelo wa ku bata ku lobala ni banana.

China

Ka ku lika ku fukuza kwa simpiti sa limota mwa mikwakwa, litolopo ze tuna se li kusufaza kwa limota ze nca ze ñoliswa. Ka mutala, tolopo ya Beijing se i ñolisanga feela limota ze sa fiteleli 240,000 ka silimo. Mwa kweli ya August mwa silimo sa 2012, ibato ba batu ba ba eza 1,050,000, ne ba keni mwa kwinano ya ku bata ku ñolisa limota za bona, kono ne li batu ba 19,926 ba ne ba fumani mañolo a tumelezo ya ku ba ni mota, ili ku talusa kuli kwa batu ba 53 ba ne ba iñolisize ki a li muñwi feela ya naa konile ku fiwa liñolo.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 3]

Bicycles: © Peter Erik Forsberg/age fotostock

License plates: © Imaginechina/Corbis