Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Lika Mañi ze ne mu ka Cinca?

Ki Lika Mañi ze ne mu ka Cinca?

Ki Lika Mañi ze ne mu ka Cinca?

Ki lika mañi ze ezahala mwa lifasi la luna ze mi utwisa hahulu butuku kwa pilu?

TALA

BUBOTANA

MATUKU

BUKEBENGA

KU ATULA KA SOBOZI

LINDWA

SILAFALO YA LIKA

SALULUTI

Kwa lika ze kolohanyizwe kwatasi ki lifi ze ne mu ka tabela hahulu ku bona ha li ezahala?

KOZO MWAHALAA LINAHA

KU FUMANA MILYANI YE MINDE NI LIKALAFO ZE SWANELA

KU FELA KWA KETULULO

LICO ZE ÑATA NI MEZI A KU NWA

LIBAKA MO LU KONA KU PILA KU SI NA SABO

LIBAKA ZE KENILE

BATU KAUFELA HA BA ATULELWA HANDE

Licinceho ze mu nyolelwa kuli li ezahale mwa lifasi, kana li ka be li ezahezi luli? Batu ba bañwi ba kana ba bulela kuli licinceho ze cwalo li kona feela ku ezahala mwa lifasi haiba ku ba ni babusi ba bande. Kana babusi ba lifasi ba kona ku tahisa licinceho ze ka bisa lifasi la luna le ku ba sibaka se sinde? Lika ze ezahezi li bonisañi?