Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likepe 2

Likepe 2

 Likepe 2

Ku Hulisa Hande Bana

Ku na ni taba ye ñwi ya niti ye ba sa tabelangi ku nahana bashemi ka za mbututu ya bona ye sa zo pepwa. Taba yeo ki ye: Nako ha inze i ya, mbututu yeo i ka hula ku ba mutu yo muhulu ya ka ipilela a nosi. Mi Mulimu naa lukisize kuli ku bange cwalo, kakuli Bibele i bulela kuli “muuna u ka tokolomoha ndatahe ni mahe.” (Genese 2:24) Manzwi ao a ama ni likalibe.

Nihakulicwalo, zazi leo mwana wa mushimani kamba wa musizana ya hulile a zwa fa lapa la bashemi ba hae, ili lizazi fo lubasi lu ikutwanga tabo ni bumaswe ka nako ye swana, bashemi ba bañata ba ikalelwanga ka za mwanaa bona yo. Ba ipuzanga kuli: ‘Kana ni hulisize hande mwanaka? Kana u ka kona ku zwelapili ku bukeleza musebezi wa hae, ku babalela makundamo a hae, ni ku kona ku pila ka ku likana ni masheleñi a fumana?’ Mi mane taba ya butokwa hahulu ye ba ipuzanga ki ya kuli, ‘Kana mwanaka u ka pila ka ku lumelelana ni likuka ze lu mu lutile?’—Liproverbia 22:6; 2 Timotea 3:15.

Hatiso ye ipitezi ye ya Mu Zuhe! i ka bonisa mo likelezo za Bibele li kona ku tuseza bashemi ha ba nze ba hulisa bana ba bona.