Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko wa Litaba ze Mwa mu Zuhe! 2010

Mukoloko wa Litaba ze Mwa mu Zuhe! 2010

 Mukoloko wa Litaba ze Mwa mu Zuhe! 2010

BA BANCA BA BUZA KULI

Kana Tobali I ka Tiisa Silikani sa Luna? 7/10

Kiñi ha lu Kanananga? 4/10

Ni Kona ku Ambola Cwañi ni Bashemi ba Ka? 1/10

Ni Kona ku Utwana Cwañi ni Banabahabo Na? 10/10

KA KU YA KA BIBELE

Badimona ki Bomañi? 10/10

Kana Basali ba Swanela ku ba Likombwa Mwa Bulapeli? 10/10

Kana Likalulo Kaufela za Bibele li sa na ni Tuso? 4/10

Kana Mutu wa Kona ku Lata Lila za Hae? 1/10

Kana Mwa Swanela ku Lifiswa ha mu Ezezwa Lisebelezo za Bulapeli? 7/10

Lizazi la Katulo, 4/10

LIPAKI ZA JEHOVA

Kana Mwa Tabela ku ba Mulikanaa Mulimu? (Mexico), 4/10

Mikopano ya Likiliti ya “Mu Zwelepili ku ba Bukaufi ni Jehova!” 7/10

“Tuto ya Bibele I Tusa Bosusu,” 10/10

MUPILELO WA BATU

Bulutu, 10/10

“Fokuñwi I Kona Feela ku ba Pina,” 10/10

Ku ca Lico Hamoho, 4/10

Telekano, 4/10

Telekano mo I Amela Banana, 1/10

Ze Tusa Lubasi ku Kondisa, 1/10

ZA BUIKANGULO NI MILYANI

Libelenge le li Buhali, 7/10

Me ha Iketile, Mbututu I ka Iketa, 7/10

Mwa ku Tuhelela ku Zuba, 7/10

ZA LIFOLOFOLO NI LIMELA

Lifufa la Ñulule, 10/10

ZA MALI NI MISEBEZI

Kana mu Ikutwa ku Topwela? 4/10

Kana mu Tokwile Musebezi? Mwa ku Pilela ha mu si na Hande Mali, 10/10

ZA SAYANSI

Kana ne li Bupilwe? 10/10

ZE EZAHEZI MWA BUPILO

Ku Tuhela ku ba Lisole la SS ni ku ba Mutangaa Mulimu (G. Bernhardt), 4/10

Ku Tuhela Sebelezo ya Mwatasaa Mezi ni ku Kena Sebelezo ye Kenile (A. Hogg), 1/10

Ni Nyolezwi Hahulu ku to ba Bulelela Kuli, “Kaufela Luna lu Teñi!” (A. Austin), 10/10

Tabo ku si na Taba ni Buyanga (J. Várguez), 7/10

ZE SHOBANI-SHOBANI

Kana mu Tokwa Nako ye Ñata? 7/10