Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lifufa la Ñulule

Lifufa la Ñulule

 Lifufa la Ñulule

Kana ne li Bupilwe?

● Liñulule ze ñwi li na ni buikoneli bwa ku fufa li sa nyanganyisi mafufa ka lisekondi ze 30 inge li sa kuti hahulu mwatasi. Li kona cwañi ku eza cwalo? Nto ye li konisa ku fufa cwalo ki mafufa a zona a bubebe mwa moya ili a shutana ni mafufa a lifulai a pangiwa ki likampani ze panga lifulai!

Mu nyakisise taba ye: Lifufa la ñulule le lisisani-sisani, li minahani mi ku minahana koo, ku tahisa kuli li si ke la sikama. Basayansi ba fumani kuli ku minahana ko hape ku konisa ñulule ku zwelapili ku ba mwahalimu ha inze i sweli ku fufa isa nyanganyisi mafufa. Magazini ya New Scientist ili: “Ki kabakala kuli moya u kenanga mwahalaa lipakani za lifufa le li minahani, ili ku bisa lifufa bubebe mwa moya ni ku tahisa kuli ñulule i zwelepili ku ba mwahalimu.”

Hamulaho wa ku ituta lifufa la ñulule, bomanjinela ba lifulai bo Abel Vargas ni ba ba beleka ni bona, ne ba ize: “Mafufa a ezizwe ka ku likanyisa mafufa a libupiwa ze pila ki a butokwa hahulu mwa musebezi wa ku panga tufulai to tunyinyani-nyinyani.” Tufulai to, to tu kona ku kwana mwa lizoho la mutu, ili to tu na ni kamera kamba mishini ye miñwi, tu itusiswa mwa linzila ze ñata ze cwale ka ku bonisa muinelo o mwa sibaka se si tahezwi ki kozi, kamba ku bonisa mo si silafalezi sibaka.

Mu bona cwañi? Kana lifufa la ñulule le lisisani-sisani, ili le li minahani ne li itahezi feela? Kamba ne li bupilwe?

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Kafulai ka kanyinyani-nyinyani ka ka pangilwe ka ku likanyisa ñulule ka na ni bukiti bo bu eza limiligramu ze 120, mwa bukuswani ka eza lisentimita ze silezi, mi ka na ni mafufa a masisani-sisani a pangilwe fa silikoni, ili a beleka ka ku itusisa malaiti

[Manzwi a bañi ba siswaniso]

© Philippe Psaila/Photo Researchers, Inc.