Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko Wa Litaba Ze Mwa Mu Zuhe! 2009

Mukoloko Wa Litaba Ze Mwa Mu Zuhe! 2009

 Mukoloko Wa Litaba Ze Mwa Mu Zuhe! 2009

BA BANCA BA BUZA KULI

Kana na Swanela ku Biha Mulikanaa Ka? 1/09

Kana ni Tokwa Balikani ba Bande? 4/09

Ni Kona ku Ikola Cwañi ku Bala Bibele? 7/09

Ni Kona ku Tiyela Cwañi Butuku Bwa ku Shwelwa ki Mushemi? 10/09

KA KU YA KA BIBELE

Kana ba ba Maswe ba ka ca Mwa Lihele? 10/09

Kana Matata ki Koto ye Zwa ku Mulimu? 4/09

Kana Mwa Swanela ku Saba Bafu? 7/09

Ku Sepahala Mwa Linyalo, 7/09

Mulimu U na ni Sibupeho Mañi? 1/09

LIKEZAHALO NI MIINELO YA LIFASI

Kana se lu Felelwa ki Mezi? 4/09

Matata a ba Banca, 10/09

Saluluti ni Ketululo, 10/09

LIPAKI ZA JEHOVA

‘Kabati ye Kwalululwa Feela ki Jehova’ (libita), 10/09

Tukelo ya Mukuli ya ku Keta, 7/09

MUPILELO WA BATU

Banana ba Matuku a ku sa Ituta Hande, 4/09

Ku Kuliswa ki Lituto, 7/09

Matata a ba Banca, 10/09

Mu Tuse Bana ku ba ni Makalelo A Mande, 7/09

Saluluti ni Ketululo, 10/09

ZA BUIKANGULO NI MILYANI

Ku Sulula Mba, 7/09

Mwa Kona ku Ekeza Kwa Maata a ku Hupula, 4/09

ZA MALI NI MISEBEZI

Mali ki Mulena Kamba Mutanga? 4/09

ZE EZAHEZI MWA BUPILO

Ku Fuyaulwa Bakeñisa ku Beya Mulimu Mwa Sibaka sa Pili (P. Worou), 4/09

Ne ni Balehile Mwa Libaka mo ne ku Bulaelwanga Batu (S. Tan), 7/09

ZE SHOBANI-SHOBANI

Kaemba ka Litaba ze Lumelelana ni za Bibele, 7/09

Libaka le lu Pilela, 1/09

Linzila ze 6 ze Tusa ku Kondisa Lika, 1/09