Mu ye kwa litaba za mwahali

Muunga Cwañi Bibele?

Muunga Cwañi Bibele?

Kana muunga kuli ki . . .

  • buka yebaiñolezi batu?

  • buka ya matangu?

  • Linzwi la Mulimu?

 ZEIBULELA BIBELE

“Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.”—2 Timotea 3:16, Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Mukafumana likalabo za lipuzo zetuna zemunani zona mwa bupilo, mi likalabo zeo lika mitusa.—Liproverbia 2:1-5.

Mukafumana ketelelo yeka mitusa mwa bupilo bwamina bwa ka zazi ni zazi.—Samu 119:105.

Mukaba ni sepo yetiile ya bupilo bwa kwapili.—Maroma 15:4.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amalaalu:

  • Kulumelelana kwa litaba zeñozwi mwateñi kwakomokisa. Bibele neiñozwi mwahalaa lilimo zefitelela 1,600, mi neiñozwi ki batu ba 40 babashutana-shutana. Buñata bwa bañoli ba Bibele bao nebasa zibani. Kono litaba zeñozwi mwa buka yeo kaufela zalumelelana mi libulela za taba iliñwi yetuna!

  • Bañoli bayona nebañozi ka kusepahala litaba zeneezahezi kwamulaho. Hañata bañoli ba litaba za kwaikale, habañolangi mafosisa a batu ba sicaba sahabo bona. Kono bañoli ba Bibele bona nebañozi bufokoli bwabona ni bwa batu ba sicaba sahabo bona.—2 Makolonika 36:15, 16; Samu 51:1-4.

  • Bupolofita bwa mwa Bibele kamita bwatalelezwanga. Bibele neipolofitile za kusinyiwa kwa muleneñi wakale wa Babilona lilimo ze 200 pili kusika ezahala kale cwalo. (Isaya 13:17-22) Neipatuluzi mone ukasinyezwa muleneñi wa Babilona ni kupatulula libizo la mulena yanaaka etelela mwa kutula muleneñi wo!—Isaya 45:1-3.

    Bupolofita bobuñata bwa mwa Bibele bobutalusa lika zeñwi butalelelizwe ka kutala. Kutalelezwa kwa bupolofita ko, kubonisa kuli Bibele ki Linzwi la Mulimu luli.—2 Pitrosi 1:21.

 ZA KUNAHANISISA

Linzwi la Mulimu likona kumitusa cwañi mwa bupilo?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la ISAYA 48:17, 18 ni la 2 TIMOTEA 3:16, 17.