Mu ye kwa litaba za mwahali

Munahana Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

Munahana Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

Kana miinelo ya mwa lifasi . . .

  • ikazwelapili hona cwana?

  • ikatotobela?

  • ikaba hande?

 ZEIBULELA BIBELE

“Mulimu . . . u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”—Sinulo 21:3, 4, Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Musebezi wamina ukatahisa kuli mube ni tabo.—Isaya 65:21-23.

Hamusana kukula kamba kunyandiswa ki nto ifi kamba ifi.—Isaya 25:8; 33:24.

Mina ni lubasi lwamina hamohocwalo ni balikani bamina mukaikola bupilo bobunde bwa kuya kuile.—Samu 37:11, 29.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amabeli:

  • Mulimu unani maata a kutaleleza lisepiso zahae. Mwa Bibele, Jehova Mulimu ki yena feela yabizwa kuli “ya Maata-Ote” bakeñisa kuli unani maata amatuna hahulu. (Sinulo 15:3) Kacwalo wakona luli kutaleleza sepiso yahae ya kucinca miinelo ya mwa lifasi laluna kuli ibe yeminde. Sina feela moiboniseza Bibele, “ku Mulimu lika kaufela za konahala.”—Mateu 19:26.

  • Mulimu unani takazo ya kutaleleza lisepiso zahae. Ka mutala, Jehova unyolelwa kuzusa batu babashwile.—Jobo 14:14, 15.

    Bibele hape ibonisa kuli Jesu, yena Mwanaa Mulimu, naafolisize batu bane bakula. Ki kabakalañi hanaaezize cwalo? Libaka kikuli naalata kueza cwalo. (Mareka 1:40, 41) Jesu naabonisize hande tulemeno twa Ndatahe ka kulata kutusa batu bane bali mwa butokwi.—Joani 14:9.

    Kacwalo lwakona kukolwa kuli Jehova ni Jesu batabela kulutusa kuli luto ikola bupilo bobunde kwapili!—Samu 72:12-14; 145:16; 2 Pitrosi 3:9.

 ZA KUNAHANISISA

Mulimu ukacinca cwañi miinelo ya mwa lifasi le kuli ibe yeminde?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la MATEU 6:9, 10 ni la DANIELE 2:44.