Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki mañi luli yazamaisa lifasi?

Ki mañi luli yazamaisa lifasi?

Kana muunga kuli ki . . .

  • Mulimu?

  • batu?

  • mutu yomuñwi?

 ZEIBULELA BIBELE

“Lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.”—1 Joani 5:19.

“Mwanaa Mulimu . . . naa bonahezi kuli a sinye misebezi ya Diabulosi.” —1 Joani 3:8, Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Mukaziba mabaka hakunani miinelo yetaata mwa lifasi.—Sinulo 12:12.

Mukaba ni libaka la kulumela kuli miinelo mwa lifasi ikacinca kuba yeminde.—1 Joani 2:17.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amalaalu:

  • Satani upalezwi kubusa. Jehova ulelile kufelisa puso ya Satani mwa lifasi. Usepisa ‘kuyundisa Diabulosi,’ ni kufeliseleza bumaswe kaufela bwatahisize Satani. —Maheberu 2:14.

  • Mulimu uketile Jesu Kreste kuli abuse lifasi. Jesu ushutanela kwahule hahulu ni mubusi yasituhu wa lifasi le, ili yanani buitati. Mulimu usepisa cwana ka za mwakabuseza Jesu: “Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku . . . A ba liulule ku ba ba limba, ba ba ba nyandisa.”—Samu 72:13, 14.

  • Mulimu hakoni kupuma. Bibele ibulela hande kuli: ‘Mulimu hakoni kupuma.’ (Maheberu 6:18) Jehova hasepisa kueza nto yeñwi, kuswana feela inge kuli uezize kale nto yeo! (Isaya 55:10, 11) “Mubusi wa lifasi le u ka lundulwa.”—Joani 12:31.

 ZA KUNAHANISISA

Kukaba cwañi mwa lifasi mubusi walona hasalunduzwi?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la SAMU 37:10, 11 ni la SINULO 21:3, 4.