Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 12

Musebezi Waluna wa Kukutaza za Mubuso Uonga-Ongilwe Cwañi?

Musebezi Waluna wa Kukutaza za Mubuso Uonga-Ongilwe Cwañi?

Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Nakonyana pili Jesu asika shwa kale, naazibahalize kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:14) Kono musebezi wo wa kukutaza mwa lifasi kaufela neuka petiwa ka mukwa ufi? Ka kulatelela mutala wanaatomile Jesu hanaali fa lifasi.—Luka 8:1.

Lulikanga kuikambota ni batu fa mandu abona. Jesu naalutile balutiwa bahae kukutaza taba yende fa ndu ni ndu. (Mateu 10:11-13; Likezo 5:42; 20:20) Bakutazi ba evangeli ba mwa linako za baapositola nebafilwe libaka za kukutaleza teñi. (Mateu 10:5, 6; 2 Makorinte 10:13) Ka mukwa oswana, musebezi waluna wa kukutaza kacenu uonga-ongilwe hande, mi puteho ni puteho inani sibaka seifilwe sa kukutaleza teñi. Kueza cwalo kulukonisa kupeta taelo ya Jesu ya ‘kukutaza kwa batu ni kupaka ka kutala.’ —Likezo 10:42.

Luezanga buikatazo bwa kuambola ni batu kobafumaneha kaufela. Jesu hape naatomile mutala wa kukutazanga kwa batu mwa libaka zebafumaneha teñi, inge cwalo kwa munanga wa nuka kamba kwa siliba sesiitusiswanga ki sicaba. (Mareka 4:1; Joani 4:5-15) Ni luna luikambotanga ni batu ka za Bibele kolukona kubafumana kaufela, ibe mwa makululu, libaka za lipisinisi, libaka za kuishumuseza teñi, kamba mane ka kuitusisa luwaile. Hape lwakutazanga kwa batu beluyahile ni bona, belubeleka ni bona, ni bahabo luna folufumanela kolo yeswanela ya kueza cwalo. Buikatazo bo kaufela butahisize kuli batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela bautwe “taba yende ya puluso.”—Samu 96:2NW.

Mukaeza hande kutaluseza babañwi ka za taba yende ya Mubuso wa Mulimu ni zeuka batahiseza kwapili. Musike mwaipulukela taba yende ye, yefa sepo kwa batu. Musiliyehi kutaluseza babañwi ka za teñi haiba mwakona kueza cwalo!

  • Ki ifi “taba ye nde” yeswanelwa kukutazwa kwa batu?

  • Lipaki za Jehova balikanyisa cwañi mutala wa Jesu wa kukutaza?