Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 1

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Ki babakai Lipaki za Jehova bemuziba? Babañwi ku luna bapila bukaufi ni mina, mi babañwi mubeleka ni bona, kamba mukena ni bona sikolo. Mi mwendi selubuisani ni mina litaba za Bibele. Ki luna bo mañi luli, mi ki kabakalañi halutalusezanga babañwi zelulumela?

Luswana feela ni batu babañwi. Lu batu ba lisimuluho zeshutana-shutana ni miinelo yefapahana-fapahana. Babañwi ku luna neli ba bulapeli bobushutana-shutana, haili babañwi bona nebasa lumeli ku Mulimu. Kono lusikaba kale Lipaki za Jehova, kaufelaa luna nelunyakisisize ka tokomelo lituto za Bibele. (Likezo 17:11) Nelulumezi zene luitutile, mi kihona luiketela kulapela Jehova Mulimu.

Kuituta Bibele kwalutusa. Ka kuswana ni batu babañwi kaufela, ni luna lwakopananga ni matata mi lunani mifokolo yaluna. Kono ka kusebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwaluna bwa ka zazi ni zazi, bupilo bwaluna bucincize hahulu kuba bobunde. (Samu 128:1, 2) Ki lona libaka halutalusezanga babañwi lika zende zeluitutile mwa Bibele.

Lupila ka likuka za Mulimu. Likuka ze, zeluituta mwa Bibele, lilutusa kuba ni tabo ni kukuteka babañwi, hamohocwalo ni kuba ni tulemeno totucwale ka busepahali ni sishemo. Likuka za Mulimu litusa batu kuba ni buikangulo bobunde ni kuba ni miswalo, mi litusa mabasi kuswalisana hamoho ni kuba ni muzamao omunde. Ka kuziba kuli “Mulimu haketululi,” luunga mañi ni mañi mwa lubasi lwaluna lwa mwa lifasi kaufela sina muzwale waluna, mi tumelo yaluna ki yona yetahisa kuli luswalisane hamoho, kusina kufilikanywa ki ketululo ya mubala kamba litaba za puso ya naha. Nihaike kuli luswana ni batu babañwi kaufela, lubasi lwaluna luipitezi.—Likezo 4:13; 10:34, 35.

  • Lipaki za Jehova baswana cwañi ni batu babañwi?

  • Ki likuka mañi zebaitutile Lipaki za Jehova kuzwelela mwa Bibele?