Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 18

Lutusanga Cwañi Mizwale Baluna Baba Mwa Likozi?

Lutusanga Cwañi Mizwale Baluna Baba Mwa Likozi?

Dominican Republic

Japan

Haiti

Hakuba ni kozi, Lipaki za Jehova kapili-pili bakalanga kueza misebezi ya kutusa mizwale babona baba mwa kozi yeo. Luezanga cwalo bakeñisa kuli lwalatana luli mwahalaa luna. (Joani 13:34, 35; 1 Joani 3:17, 18) Lutusanga ka linzila zecwañi?

Luzwisanga masheleñi. Hane kubile ni lukupwe lolutuna mwa Judea, Bakreste ba kwa makalelo mwa Antioke nebalumile masheleñi a kutusa mizwale babona ba mwa Judea. (Likezo 11:27-30) Ka kuswana, haluutwa kuli mizwale baluna mwa linaha zeñwi za mwa lifasi ba mwa butata, lwalumanga linubu ka puteho kuli liyo itusiswa kwa kutusa mizwale baba mwa butokwi bobutuna.—2 Makorinte 8:13-15.

Lufanga lituso. Baana-bahulu babafumanehanga kokubile ni kozi, baezanga buikatazo bwa kubata Lipaki kaufela ba mwa puteho ni kubona teñi kuli baiketile. Katengo kakabona za lituso kakana kaonga-onga kuabelwa kwa lico, mezi a kunwa akenile, liapalo, kulukisa makundamo, ni milyani. Lipaki babañata babali licaziba mwa misebezi yemiñwi baitatelanga kuya kwa libaka zeo ka kuitifela linzila ni kuyo eza misebezi ya kutusa baba mwa kozi kamba kuyo lukisa mandu a batu ni Mandu A Mubuso asinyehile. Swalisano yelunani yona mwa kopano ni yeloseli yese lunani yona ka kubelekanga hamoho, ki zona zelukonisanga kuonga-onga kapili-pili lituso ni mizwale babatokwahala hakunani kozi. Nihaike kuli lutusanga “banabahabo luna mwa tumelo,” lwatusanga ni batu babañwi hape hakukonahala, kusina taba ni bulapeli bwabona.—Magalata 6:10.

Lutiisanga ni kuomba-omba batu ka Mañolo. Batu baba mwa kozi batokwa hahulu kuomba-ombiwa. Ka linako zecwalo, lutiyelanga ku Jehova, yena “Mulimu ya omba-omba mwa miinelo kaufela.” (2 Makorinte 1:3, 4) Lutabela kutaluseza batu babafelezwi ki sepo lisepiso za Bibele, ili kubakolwisa kuli hona cwale-cwale fa Mubuso wa Mulimu ukafelisa likozi kaufela zeluutwisanga butuku ni kulunyandisa.—Sinulo 21:4.

  • Ki kabakalañi Lipaki habakonanga kutusa kapili-pili hakunani likozi?

  • Ki manzwi mañi aomba-omba a mwa Mañolo elukona kutaluseza bababandukile kozi?