Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 6

Kukopana Hamoho ni Bakreste Babañwi Kulutusa ka Mukwa Ufi?

Kukopana Hamoho ni Bakreste Babañwi Kulutusa ka Mukwa Ufi?

Madagascar

Norway

Lebanon

Italy

Nihaiba kuli lutokwa kufita mwa mishitu yetibani kamba lutokwa kuzamaya ka nako yelicisa hahulu lizazi kamba ka nako yekunela pula kamba ka nako yekubata hahulu, lwafumanehanga kamita kwa mikopano yaluna ya Sikreste. Kusina taba ni butata bobakopana ni bona mwa bupilo kamba mukatalo obakona kuba ni ona hamulaho wa kusebeza lizazi kaufela, ki kabakalañi Lipaki za Jehova habaezanga buikatazo bobucwalo bwa kuyo kopana ni balumeli babañwi?

Kulutusa kuba ni tabo. Paulusi naañozi kuli: “Lu isezane pilu.” (Maheberu 10:24) Mi hanaañozi cwalo, naabulela za batu belukopananga ni bona kwa mikopano ya puteho. Manzwi ao abonisa kuli lulukela kuziba hande mizwale ni likaizeli baluna. Ka mukwa ocwalo, manzwi a muapositola Paulusi alususueza kuiyakatwa babañwi. Haluka zibana ni mabasi amañwi a Sikreste, lukalemuha kuli babañwi ku bona bakonile kutula butata bobuñwi bobuswana ni bolutalimana ni bona, ni kuli bakona kulutusa kutula butata bwaluna.

Kulutusa kuba ni silikani sesitiile ni babañwi. Batu belukopananga ni bona kwa mikopano yaluna, haki beluzibana feela ni bona, kono ki balikani baluna luli. Mi fokuñwi, lwabanga ni nako ya kuitabisa hamoho ka nzila yende. Siango sesicwalo, silutusa ka mukwa ufi? Silutusa kuitebuha hahulu yomuñwi ni yomuñwi waluna, mi kueza cwalo kutiisa lilato lelimwahalaa luna. Mi mizwale ni likaizeli baluna habakopana ni butata, lwaitatelanga kubatusa bakeñisa kuli seli balikani baluna babatuna. (Liproverbia 17:17) Ka kueza siango ni mañi ni mañi wa mwa puteho yaluna, lubonisa kuli ‘lwababalelana.’—1 Makorinte 12:25, 26.

Lumisusueza kuli mukete batu babaeza tato ya Mulimu kuba balikani bamina babatuna. Mukafumana balikani babacwalo mwahalaa Lipaki za Jehova. Musike mwalumeleza nto ifi kamba ifi kumipalelwisa kuswalisana ni luna.

  • Kukopana hamoho kwa mikopano kulutusa ka mukwa ufi?

  • Mukatabela kutaha lili kwa mikopano yaluna kuli muto zibana ni babañwi mwa puteho?