Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 3

Batu Nebakalile Cwañi Hape Kufumana Niti ya Mwa Bibele?

Batu Nebakalile Cwañi Hape Kufumana Niti ya Mwa Bibele?

Baituti ba Bibele mwa ma 1870

Hatiso yapili ya Tawala ya Mulibeleli mwa 1879

Tawala ya Mulibeleli kacenu

Bibele neibulelezi cimo kuli hamulaho wa lifu la Kreste, mwahalaa Bakreste ba kwa makalelo nekuka zwa baluti ba buhata bane bakakopamisa niti ya mwa Bibele. (Likezo 20:29, 30) Hamulaho wa nako, kwaezahala honacwalo feela. Baluti bao bazwakanya lituto za Jesu ni mihupulo ya bulapeli bwa buhata, mi batahisa Bukreste bwa buhata. (2 Timotea 4:3, 4) Lukona kuikolwisa cwañi kacenu kuli lwautwisisa hande seo Bibele iluta luli?

Hamulaho wa nako Jehova cwale apatulula niti. Naabulelezi cimo kuli mwa ‘nako ya maungulo, zibo ikaekezeha.’ (Daniele 12:4) Ka silimo sa 1870, sikwatanyana sa batu bane babata kuziba niti salemuha kuli lituto zeñata za likeleke nesi za mwa Mañolo. Kabakaleo, bakala kubatisisa zeiluta Bibele luli, mi Jehova abatusa kuutwisisa mañolo.

Batu babande baituta Bibele ka tokomelo. Baituti ba Bibele bane batukufalezwi bao, bona bane bakalile pili ku luna, baitusisa muitutelo olusa itusisa ni kacenu. Nebaitutile Bibele ka kunyakisisanga taba iliñwi ka iliñwi. Hane bafumana mañolo a mwa Bibele anaali taata kuautwisisa, nebabatanga litimana zeñwi kuli libatuse kuutwisisa mañolo ao. Hane bafitanga fa kuutwisisa mañolo ao kulikana ni seiluta Bibele kaufela, nebañolanga taluso ya mañolo ao. Ka kuitusisa mañolo kuli abatuse kuutwisisa mañolo amañwi a mwa Bibele, nebafitile fa kuziba niti ka za libizo la Mulimu ni Mubuso wahae, mulelo wahae ka za batu ni ka za lifasih, muinelo wa batu babashwile, ni sepo ya zuho. Lipatisiso zabona neli bakayutuzi kwa litumelo zeñata za buhata ni kubatusa kuambuka mikwa yesi ya mwa Mañolo.—Joani 8:31, 32.

Ka silimo sa 1879, Baituti ba Bibele balemuha kuli neseli nako ya kuzibahaza niti mwa lifasi kaufela. Ka mukwa ocwalo, ka sona silimo seo, bakala kuhatisa magazini yelusa hatisa ni kacenu, yona ya Tawala ya Mulibeleli Yezibahaza Mubuso wa Jehova. Kacenu lukutaza niti ya Bibele kwa batu mwa linaha ze 240 ni mwa lipuo zefitelela 750. Mwa miteñi ya cwale, niti ya mwa Bibele seifumaneha hahulu kufita nako ifi kamba ifi ya kwamulaho!

  • Hamulaho wa lifu la Kreste, ki sika mañi sene siezahezi kwa niti ya mwa Bibele?

  • Ki sika mañi sesi lutusize kuziba hape niti ya mwa Linzwi la Mulimu?