Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 2

Ki Kabakalañi Halubizwa Lipaki za Jehova?

Ki Kabakalañi Halubizwa Lipaki za Jehova?

Nuwe

Abrahama ni Sara

Mushe

Jesu Kreste

Batu babañata banahana kuli libizo la Lipaki za Jehova ki libizo la bulapeli bobunca. Kono lilimo zefitelela 2,700 kwamulaho, batanga ba Mulimu anosi wa niti nebabizwa “lipaki” zahae. (Isaya 43:10-12) Neluzibahala sina Baituti ba Bibele kufitela ka silimo sa 1931. Ki kabakalañi hane lukalile kuipiza Lipaki za Jehova?

Libizo la Lipaki za Jehova lizibahaza Mulimu waluna. Ka kuya ka miputo ya kwaikale, libizo la Mulimu, lona la Jehova, lifumaneha hafitelela 7,000 mwa Bibele. Mwa Libibele zeñata, libizo la Mulimu liyolisizwe ka malumbatina acwale ka Mulena kamba Mulimu. Kono Mulimu wa niti naazibahalize libizo lahae, lona la Jehova. Bibele ili: “A mu bone, ya ni pilisa ki Mulimu! Ki Yena ye ni sepa, mi ha ni na ku saba se siñwi; kakuli maata a ka, ni muñaa milumbeko ya ka, ki Muñaa Bupilo Jehova; ki Yena Mupilisi wa ka.” (Isaya 12:2) Libizo la Mulimu lelikenile limutaluhanya kwa milimu kaufela ya buhata, mi lutabile hahulu kubizwa ka libizo lahae.

Libizo la Lipaki za Jehova lizibahaza musebezi waluna. Batu babañata ba kwaikale, kukala ka Abele, muuna yasepahala, nebafile bupaki kwa batu babañwi ka za tumelo yabona ku Jehova. Kuzwa feela kwa makalelo, batu babacwale ka Nuwe, Abrahama, Sara, Mushe, Davida, ni babañwi babile mwa sikwata se, sa “lilu lelituna la lipaki.” (Maheberu 11:4–12:1) Sina feela mutu hakona kufa bupaki mwa kuta bwa kuyemela mutu yasina mulatu, luikatulezi kuzibahaza niti ka za Mulimu waluna.

Ka kuitusisa libizo la Lipaki za Jehova, lulikanyisa Jesu. Bibele imubiza “paki yasepahala ni wa niti.” (Sinulo 3:14) Jesu naabulezi kuli ‘naazibahalize libizo la Mulimu,’ mi naazwezipili ‘kupaka niti’ ka za Mulimu. (Joani 17:26; 18:37) Ka mukwa ocwalo, balateleli ba Jesu babasepahala balukela kubizwa ka libizo la Jehova mi baswanela kulizibahaza. Mi Lipaki za Jehova balika ka taata kueza cwalo.

  • Ki kabakalañi Baituti ba Bibele hane bakalile kuipiza Lipaki za Jehova?

  • Jehova seabile ni lipaki zahae fa lifasi ka nako yekuma kai?

  • Ki mañi Paki yomutuna ka kufitisisa wa Jehova?