Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 15

Baana-Bahulu Batusa Cwañi Puteho?

Baana-Bahulu Batusa Cwañi Puteho?

Finland

Kuluta

Kulisa

Kukutaza

Haluna babahulu ba bulapeli babalifiwa mali mwa kopano yaluna. Kono sina mone kuezezwa ka nako yene ikalisizwe puteho ya Sikreste, baana babakwanisize zetokwahala za kuba baokameli, baketiwanga kuli ‘balise puteho ya Mulimu.’ (Likezo 20:28) Baana-bahulu ba, ki batu babahulile kwa moya, ili babaetelela mwa puteho ni kulisa mutapi wa Mulimu, “isiñi ka ku hapelezwa, kono ka ku itatela, isiñi ka lilato la ku ipumanela lika ka ku sa sepahala, kono ka ku tukufalelwa.” (1 Pitrosi 5:1-3) Ki misebezi mañi yeba luezezanga baana-bahulu?

Balubabalela ni kulusileleza. Baana-bahulu bafa ketelelo ya mwa Mañolo mi batusa puteho kuli izwelepili kuba bukaufi ni Jehova. Ka kuziba kuli Mulimu ubafile musebezi wa butokwa wo, baana-bahulu habahateleli batu bahae, kono balutusa kuli lupile hande ni kuba ni tabo. (2 Makorinte 1:24) Sina feela mulisana habelekanga ka taata kubabalela yeñwi ni yeñwi ya lingu zahae, baana-bahulu balikanga kuziba hande mañi ni mañi mwa puteho.—Liproverbia 27:23.

Baluluta mwakuezeza tato ya Mulimu. Sunda ni sunda, baana-bahulu bazamaisanga mikopano mwa puteho, ili kutiisa tumelo yaluna. (Likezo 15:32) Baana babasebeza ka taata ba, hape baetelelanga mwa musebezi wa kukutaza ka kusebezanga ni luna ni kululuta molukona kupetela likalulo kaufela za bukombwa.

Basusueza mañi ni mañi waluna. Kuli bakone kutusa mañi ni mañi waluna kuba ni silikani sesitiile ni Mulimu, baana-bahulu ba mwa puteho bakana balupotela kwa mandu aluna kamba bakona kuambola ni luna kwa Ndu ya Mubuso kuli balutuse ni kuluomba-omba ka Mañolo. —Jakobo 5:14, 15.

Kwandaa misebezi yebapeta mwa puteho, buñata bwa baana-bahulu babeleka mi banani buikalabelo bobutuna bwa kubabalela mabasi abona. Mi zeo kaufela litokwa nako ni maata abona. Lwaswanela kukuteka baana bababeleka ka taata ba.—1 Matesalonika 5:12, 13.

  • Ki misebezi mañi yebapeta baana-bahulu ba puteho?

  • Baana-bahulu babonisa ka linzila lifi kuli baiyakatwa mañi ni mañi waluna?