Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 1

Taba Yende ki Nto Mañi?

Taba Yende ki Nto Mañi?

1. Ki taba mañi yezwa ku Mulimu?

Mulimu ubata kuli batu baikole bupilo fa lifasi. Naabupile lifasi ni lika kaufela ze ku lona kakuli walata batu. Hona cwale-cwale fa, ukaanga muhato okatahisa kuli batu kai ni kai babeni bupilo bobunde bwa kwapili. Ukaimulula batu kwa lika zetahisa manyando.Mubale Jeremia 29:11.

Hakuna mulonga okonile kufelisa mifilifili, matuku, kamba lifu. Nihakulicwalo, kunani taba yende. Hona cwale-cwale fa, Mulimu ukafelisa milonga kaufela ya batu ni kuiyolisa ka mulonga wahae. Babusiwa ba mulonga wa Mulimu bakaikola kozo ni buikangulo bobunde.Mubale Isaya 25:8; 33:24; Daniele 2:44.

2. Ki kabakalañi taba yende haili ya butokwa kacenu?

Manyando akafela muta Mulimu akazwisa batu babamaswe fa lifasi. (Zefania 2:3) Taba yeo ikaezahala lili? Linzwi la Mulimu nelibulelezi cimo za lika zesweli kunyandisa batu kacenu. Lika zesweli kuezahala kacenu libonisa kuli nako ya Mulimu ya kuunga muhato ifakaufi.Mubale 2 Timotea 3:1-5.

3. Luswanela kuezañi?

Luswanela kuituta za Mulimu mwa Linzwi lahae, yona Bibele. Bibele iswana sina liñolo leluñolezwi ki ndate yalilato. Ilutaluseza zeluswanela kueza kuli luikole bupilo bobunde ka nako ya cwale, ni zeluswanela kueza kuli lufumane bupilo bobusa feli mwa lifasi kwapili. Ki niti kuli batu babañwi habana kutabela taba ya kuli musweli mwalutiwa Bibele. Kono bakeñisa kuli Mulimu usepisa kuli lwakona kubani bupilo bobunde kwapili, lusike lwalumeleza babañwi kulupalelwisa kuituta za teñi.Mubale Liproverbia 29:25; Sinulo 14:6, 7.