Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 14

Ki Kabakalañi Mulimu Hanani Kopano Yahae?

Ki Kabakalañi Mulimu Hanani Kopano Yahae?

1. Ki kabakalañi Mulimu hanaaonga-ongile Isilaele wa kwaikale?

Mulimu naaonga-ongile baikulu ba Abrahama yena toho ya lusika, mi abaeza sicaba ni kubafa milao. Naabizize sicaba seo kuli ki “Isilaele” mi asifa bulapeli bwa niti ni linzwi lahae. (Samu 147:19, 20) Ka mukwa ocwalo, batu ba macaba kaufela nebaka fumana mbuyoti ka Isilaele.Mubale Genese 22:18.

Mulimu naaketile Maisilaele ku ba lipaki zahae. Litaba za kwaikale za sicaba se, libonisa mobatusezwa batu habautwa milao ya Mulimu. (Deuteronoma 4:6) Ka mukwa ocwalo, batu babañwi nebaka ziba Mulimu wa niti ka kubona mupilelo wa Maisilaele ni kuituta ku bona.Mubale Isaya 43:10, 12.

2. Ki kabakalañi Bakreste ba niti habana ni kopano?

Hamulaho wa nako, Maisilaele batahisa kuli Mulimu atuhele kubafuyola, mi Jehova naabayolisize ka puteho ya Sikreste. (Mateu 21:43; 23:37, 38) Ka nako ya cwale, Bakreste ba niti seli bona lipaki za Jehova mwa sibaka sa Maisilaele.Mubale Likezo 15:14, 17.

Jesu naaonga-ongile balateleli bahae kuli bakutaze ni kuluta batu ba macaba kaufela kuba balutiwa. (Mateu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Musebezi wo cwale seufita kwa mafelelezo aona, mwa nako ye ya maungulelo a lifasi. Jehova ukopanyize batu babañata-ñata mwa bulapeli bwa niti babazwelela mwa macaba kaufela, ili taba yesika ezahala kale kuzwa feela kwa makalelo. (Sinulo 7:9, 10) Bakreste ba niti banani kopano yeswalisani ilikuli bakone kususuezana ni kutusana. Mwa lifasi kaufela, baituta litaba zeswana zezwelela mwa Bibele kwa mikopano yabona.Mubale Maheberu 10:24, 25.

 3. Kopano ya Lipaki za Jehova ya mwa miteñi ya cwale neikalile cwañi?

Mwa lilimo za ma 1870, sikwatanyana sa baituti ba Bibele nesikalile kufumana sinca litaba za niti za mwa Bibele zenese lilibezwi kale. Nebalemuhile kuli Jesu naaonga-ongile ba mwa puteho ya Sikreste kuli bakutaze, mi kacwalo bakalisa musebezi wa mwa lifasi kaufela wa kukutaza Mubuso. Ka 1931, bakala kuipiza Lipaki za Jehova.Mubale Likezo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Kopano ya Lipaki za Jehova ionga-ongilwe cwañi?

Mwa miteñi ya baapositola, liputeho za Sikreste zenefumaneha mwa linaha zeñata nelitusiwa ki sitopa sesietelela sene silemuhile kuli Jesu ki yena Toho ya puteho. (Likezo 16:4, 5) Ka mukwa oswana, Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela kacenu batusiwa ki Sitopa Sesietelela sa baana-bahulu babanani yeloseli. Sitopa Sesietelela siokamela liofisi za mitai ya Lipaki za Jehova kokutolokiwa, kuhatiswa, ni kuhasanywa libuka zetomile fa Bibele mwa lipuo zefitelela 600. Ka mukwa ocwalo, Sitopa Sesietelela sakwanisa kufa susuezo ya mwa Mañolo ni kufa ketelelo kwa liputeho zefitelela 100,000 mwa lifasi kaufela. Mwa puteho ni puteho, baana babakwanisize zetokwahala za mwa Mañolo, basebeza sina baana-bahulu, kamba baokameli. Baana-bahulu ba, balisa mutapi wa Mulimu ka lilato.Mubale 1 Pitrosi 5:2, 3.

Lipaki za Jehova baonga-ongilwe kuli bakutaze taba yende ni kuluta batu kuba balutiwa. Ka kuswana ni baapositola, ni luna lwakutazanga fa ndu ni ndu. (Likezo 20:20) Hape lutabela kuituta Bibele ni batu babalata niti. Kono Lipaki za Jehova haki kopano feela. Lu lubasi mi lunani Ndate ya lilato. Lu mizwale ni likaizeli mi lwababalelana. (2 Matesalonika 1:3) Bakeñisa kuli batu ba Jehova baonga-ongilwe kuli batabise Mulimu ni kutusa batu babañwi, ki lona lubasi lolutabile hahulu fa lifasi.Mubale Samu 33:12; Likezo 20:35.