Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KALULO 6

Luitutañi Kwa Muunda Omutuna?

Luitutañi Kwa Muunda Omutuna?

Mulimu naayundisize batu babamaswe kono naapilisize Nuwe ni lubasi lwahae. Genese 7:11, 12, 23

Pula yanela ka mazazi a 40 ni masihu a 40, mi mezi atala mwa lifasi kaufela. Batu babamaswe kaufela bashwa.

Mangeloi anaakwenuhezi Mulimu asiya mibili yaona ya nama mi aba badimona.

Bane bali mwa aleka nebapunyuhile. Nihaike kuli Nuwe ni lubasi lwahae nebashwile hasamulaho, Mulimu ukaba kutiseza kwa bupilo hape mi bakaba ni sepo ya kupila kuya kuile.

 Mulimu hape ukayundisa batu babamaswe ni kupilisa babande. Mateu 24:37-39

Satani ni badimona basazwelapili kupuma batu.

Kacenu, batu babañata bahana ketelelo ya Jehova ye lilato, sina mone baezelize batu ba mwa miteñi ya Nuwe. Hona cwale-cwale fa, Jehova ukayundisa batu babamaswe kaufela. —2 Pitrosi 2:5, 6.

Batu babañwi baswana sina Nuwe. Bateeleza ku Mulimu ni kueza zabulela; batu bao ki Lipaki za Jehova..