Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KALULO 2

Mulimu wa Niti ki Mañi?

Mulimu wa Niti ki Mañi?

Mulimu wa niti ki alimuñwi feela, mi libizo lahae ki Jehova. (Samu 83:18) Mulimu ki Moya; halukoni kumubona. Walulata mi ubata kuli ni luna lumulate. Hape ubata kuli lulate batu babañwi. (Mateu 22:35-40) Ki yena Yamaata Kaufela, Mubupi wa linto kamukana.

Sibupiwa sapili kwa libupiwa za Mulimu neli mutu wa moya yamaata, yanaatilo bizwa Jesu Kreste. Jehova hape naabupile mangeloi.

Jehova naabupile lika kaufela ze kwa lihalimu . . . ni ze fa lifasi. Sinulo 4:11

 Jehova Mulimu naabupile linaleli, lifasi, hamohocwalo ni lika kaufela ze fa lifasi. —Genese 1:1.

Naabupile Adama, yena mutu wapili, ka liluli la lifasi.—Genese 2:7.