Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KALULO 7

Jesu Neli Mañi?

Jesu Neli Mañi?

Jehova naalumile Jesu fa lifasi. 1 Joani 4:9

Haiba lubata kutabisa Jehova, lulukela kuteeleza ku mutu yomuñwi wa butokwa. Kale-kale pili Jehova asikabupa kale Adama, naabupile mutu wa moya yamaata mwa mahalimu.

Hasamulaho wa nako, Jehova aluma mutu yo kuli apepelwe mwa Betelehema ku mwalyanjo yabizwa Maria. Mwana yo naabeilwe libizo la Jesu.—Joani 6:38.

Hanaali mutu fa lifasi, Jesu naalikanyisize tulemeno twa Mulimu ka nzila yepetehile. Jesu naanani sishemo, lilato, mi naatumeleha. Naalutile babañwi niti ka za Jehova ka bundume.

 Jesu naaezize lika zende, kono naatoilwe. 1 Pitrosi 2:21-24

Jesu hape naafolisize bakuli ni kuzusa batu babañwi bane bashwile.

Baeteleli ba bulapeli nebatoile Jesu bakeñisa kuli naapatuluzi lituto zabona za buhata ni mikwa yabona yemaswe.

Baeteleli ba bulapeli nebasusuelize Maroma kuli banate Jesu ni kumubulaya.