Muikole Bupilo Kuya Kuile!—Mukalise Kuituta Bibele

Broshuwa ye ika mitusa kuziba moluitutelanga Bibele ni batu kusina kulifa sesiñwi.

Hape Mwendi Mwakona Kutabela Litaba Ze

LIPUZO ZEBUZIWANGA HAÑATA

Tuto ya Bibele Yebazamaisanga Lipaki za Jehova ki Nto Mañi?

Hamunze muituta Bibele ni Lipaki za Jehova, mwakona kuitusisa toloko ya Bibele ifi kamba ifi yemutabela. Mulukuluhile kumema lubasi lwamina kaufela kamba mulikani wamina ufi kamba ufi kuli afumanehe kwa tuto yamina.