Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TUTO 13

Timotea Naa Bata ku Tusa Batu

Timotea Naa Bata ku Tusa Batu

Timotea ne li mutangana ya naa tabela ku tusa batu. Naa yanga mwa libaka ze ñata kuli a yo tusa batu. Lika za naa ezize zeo ne li mu tahiselize tabo mwa bupilo. Kana wa tabela ku ziba lika za naa ezize?—

Bo mahe Timotea ni bo kukwaa hae ba basali ne ba mu lutile za Jehova

Timotea naa hulezi mwa muleneñi o bizwa Listra. Ha naa sa li mwanana, bo kukwaa hae ba basali, bo Loisi, ni bo mahe, bo Eunise ba kalisa ku mu luta za Jehova. Timotea ha naa nzaa hula, naa bata ku tusa ba bañwi ku ituta za Jehova.

Timotea ha naa sa li mutangana, Paulusi a mu kupa kuli a ye ni yena kuli ba yo kutaza mwa libaka ze ñwi. Timotea naa ize: ‘Na tabela ku ya!’ Naa itukiselize ku ya kuli a yo tusa batu.

Timotea a ya ni Paulusi kwa muleneñi wa kwa Masedonia o bizwa Tesalonika. Kuli ba yo fita kwa Tesalonika, ne ba zamaile musipili o mutelele mi hape ne ba itusisize sisepe. Ha ne ba zo fita ko ne ba ya, ne ba tusize batu ba bañata ku ituta za Jehova. Kono batu ba bañwi ne ba nyemile mi ne ba likile ku ba lwanisa. Bakeñisa muinelo wo, Paulusi ni Timotea ba saba mwa sibaka seo ni ku yo kutaleza kwa libaka ze ñwi.

Timotea naa ikozi bupilo bo bunde hahulu

Hamulaho wa likwelinyana, Paulusi a kupa Timotea kuli a kutele kwa Tesalonika kuli a yo potela mizwale ba kwateñi. Timotea naa tokwa ku ba ni bundume kuli a kutele kwa sibaka seo se ne si sabisa! Nihakulicwalo, Timotea a kutela kwateñi kakuli naa bata ku ziba mo ne ba zuhela mizwale bao. Ha naa tile ku zwa kwa Tesalonika, Timotea a to bulelela Paulusi taba ye tabisa. Mizwale ba mwa Tesalonika ne ba iketile hande!

Timotea naa sebelize ni Paulusi ka lilimo ze ñata. Nako ye ñwi Paulusi naa ñozi kuli Timotea ne li yena ya naa swanela ku lumiwa kuli a yo tusa liputeho bakeñisa kuli Timotea naa lata Jehova ni batu.

Kana wa lata batu ni ku tabela ku ba tusa ku ituta za Jehova?— Haiba ki cwalo, wa kona ku ikola bupilo bo bunde hahulu, sina Timotea!