Mu Lute Bana ba Mina

Bashemi, mu itusise makande a ku luta bana ba mina lituto za butokwa za mwa Bibele.

Manzwi a Makalelo

Manzwi a mwa buka ya Deuteronoma a kona ku mi tusa ha mu nze mu uta bana ba mina.

LESSON 1

Kunutu ye lu Tabela ku Ziba

Bibele i bulela za kunutu ye ipitezi ye bizwa kuli “kunutu ye kenile.” Kana wa tabela ku ziba kunutu yeo?

LESSON 2

Rebeka Naa Bata ku Tabisa Jehova

Lu kona ku ezañi kuli lu swane ni Rebeka? Mu bale likande le, kuli mu itute ze ñata ka za hae.

LESSON 3

Rahaba Naa Bonisize Tumelo ku Jehova

Mu itute mo Rahaba ni lubasi lwa hae ne ba silelelizwe ka nako ye ne i sinyizwe Jeriko.

LESSON 4

Naa Tabisize Ndatahe ni Jehova

Ki sepiso mañi ya naa talelelize mwanaa Jefita? U kona ku mu likanyisa cwañi?

LESSON 5

Samuele Naa Zwezipili ku Eza Lika ze Lukile

U kona ku likanyisa cwañi Samuele ka ku eza lika ze lukile nihaikaba kuli batu ba bañwi ba eza lika ze maswe?

LESSON 6

Davida Naa si ka Saba

U bale likande le li tabisa le, mwa Bibele kuli u itute ze ne tusize Davida kuli a be ni bundume.

LESSON 7

Kana U Kile wa Ikutwa Bulutu ni Sabo?

Jehova naa buleleziñi Elia ha naa ikutwa kuli naa li a nosi? Lu kona ku itutañi kwa lika ze ne ezahezi ku Elia?

LESSON 8

Josiasi Naa na ni Balikani ba Bande

Bibele i lu bulelela kuli ne ku li taata ku mwanana ya bizwa Josiasi kuli a eze ze lukile. Mu itute mo balikani ba hae ne ba mu tuselize.

LESSON 9

Jeremia Naa si ka Tuhela ku Bulela za Jehova

Nihaike kuli batu ne ba mu sheununanga ni ku mu nyemela, ki kabakalañi Jeremia ha naa zwezipili ku bulela za Mulimu?

LESSON 10

Jesu Naa Utwanga-Kamita

Ku utwa bashemi ba hao fokuñwi haki ko ku bunolo. Mu bone mu kona ku tusezwa ki mutala wa Jesu.

LESSON 11

Ne ba Ñozi ka za Jesu

Mu itute za bañoli ba Bibele ba 8 ba ne ba pilile ka nako ye swana ni ya naa pilile ku yona Jesu ni ba ne ba ñozi za bupilo bwa hae.

LESSON 12

Mwanaa Kaizelaa Paulusi Naa na ni Bundume

Mutangana yo naa tusize malumahe kuli a si ke a bulaiwa. Naa Ezizeñi?

LESSON 13

Timotea Naa Bata ku Tusa Batu

Mu kona ku ikola cwañi bupilo bo bunde hahulu sina Timotea?

LESSON 14

Mubuso O ka Busa Lifasi Kaufela

Ku ka ba cwañi Jesu ha ka busa lifasi? Kana wa tabela ku to fumaneha mwa Mubuso wo?